VISITES


11.9.08

[59] Congrés internacional de CercleS (2)

Els grans eixos de què es tractarà al congrés de CercleS a Sevilla són sis: 1) l'e-learning; 2) les llengües d'especialitat; 3) la gestió de la qualitat als centres de llengües; 4) la interculturalitat i l'aprenentatge de llengües; 5) la metodologia i la innovació en l'avaluació; 6) les qüestions actuals en l'ensenyament i aprenentatge de llengües. L'organització ha posat l'èmfasi, en cadascun d'aquests eixos, a promoure la reflexió sobre l'eina clau per a l'aprenentatge de llengües a Europa des de fa uns anys, el portfolio europeu de les llengües, promogut pel Consell d'Europa. Així, a cada eix de treball es plantegen directament preguntes sobre el portfolio: 1) ¿Cómo se pueden integrar actividades basadas en Internet en la enseñanza basada en el Portfolio? o ¿Cuáles son las líneas comunes en el desarrollo de portfolios electrónicos?; 2) ¿Hay ejemplos de usos innovadores del Portfolio en el contexto de lenguas para fines específicos?; 3) ¿Cómo puede contribuir el Portfolio a las oportunidades del estudiante y a la movilidad profesional?, ¿Cómo pueden los centros de idiomas desarrollar un enfoque integrado de aproximación al Portfolio?: 4) ¿En qué medida se ocupa el Portfolio de la dimensión intercultural en el proceso de aprendizaje de idiomas?; 5) ¿Cuál es el papel del Portfolio en la evaluación y en la autoevaluación?, ¿Hay nuevos modelos en la evaluación de la programación usando el Portfolio? 6) ¿Cubre el Portfolio las necesidades de los estudiantes a nivel universitario?, ¿En qué medida se ajusta el Portfolio a las programaciones universitarias de lenguas? (por ejemplo: traducción, interpretación) o a los enfoques (por ejemplo, el AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras). Sembla, doncs, que l'aposta europea per aquest instrument de treball derivat directament del Marc europeu comú de referència... és clara, i que el Congrés anirà ple de portfolio; és una notícia excel·lent per als amants d'aquest recurs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada