VISITES


10.9.08

[57] Projectes per aprendre llengües (i 2)

Els projectes europeus per a l'aprenentatge de llengües publicats per la Unió Europea a l'opuscle La mobilité crée des opportunités tenen un gran interès: són variats (incideixen en diverses llengües europees, les llengües més parlades però també altres de minoritàries, o les que s'han incorporat darrerament a la UE: "FEEL"); toquen diversos nivells de l'ensenyament; faciliten en alguns casos l'aprenentatge de llengües pròximes (projecte "Ajoh, Czesc et Hallo"); posen l'èmfasi a propiciar l'aprenentatge de llengües de col·lectius amb dificultats (persones desafavorides o marginades: projecte "Allegro" o persones amb hàndicaps visuals, projecte"Listen and Touch"). Són originals pel que fa a les estratègies (museus nòmades per fomentar la diversitat lingüística: el projecte "Glossomuseums"; aprenentatge per mitjà dels transports públics a diversos països d'Europa: projecte "Learning by Moving"; aprenentatge de llengua gràcies al futbol: projecte "Soccerlingua"). Els projectes es basen sovint en l'ús de mitjans virtuals (DVD interactiu: "Lost In"); però altres pivoten damunt l'ús de mitjans més tradicionals com la ràdio ("Mission Europe") o la televisió ("Speech Bubbles"). És molt interessant el projecte SPIK, d'aprenentatge multimèdia per saber afrontar situacions lingüístiques conflictives (en alemany). Perquè la llengua no es fa servir pas sempre en situacions de calma i relaxament absoluts.