VISITES


11.2.09

[216] El llenguatge de la creativitat i la innovació

El 2009 és l'any europeu de la creativitat i la innovació, dues paraules que són, a parer meu, indestriables del concepte de professionalitat. El professorat de llengües basa part del seu impacte docent, precisament, en aquests dos principis. I l'escola d'idiomes seria una institució extraviada, erràtica, sempre idèntica a si mateixa (i irremissiblement caduca) si no tingués un pla acurat per a l'emergència de la creativitat (per què no el model empresa 20 %, per exemple, del qual ja hem parlat en aquest bloc?) i, alhora, un pla de suport a la innovació de tota mena, que pot aportar qualsevol persona de l'organització. Els dies 2 i 3 de març, a Brussel·les, la Comissió Europea ha organitzat un Congrés i alhora Mostra de creativitat i innovació que vol explorar i identificar exemples de bones pràctiques sorgides entre projectes finançats per la Unió Europea. S'hi mostraran, també, vint projectes estrella amb la idea que ajudin a inspirar altres projectes. Caldrà estar atents al que passi a Brussel·les els dies 2 i 3 de març i fer-hi una escapada formativa virtual (sense omplir impresos ni esperar vistiplaus: que lluny és, la veritable formació, dels plans de formació!). Em vull entretenir un moment, ara, en el glossari de termes relacionats amb la innovació i la seva divulgació que la Comissió Europea té al seu web. Són termes d'ús corrent, que de vegades coneixem sobretot en les formes angleses: és el domini del benchmarking, del brokerage, dels stakeholders, de les dissemination, de les ex-ante i les ex-post exploitation, dels spin-off effect, dels target group, dels final beneficiary i, en el pitjor dels casos... del re-invent the wheel. Val la pena perdre-hi una estona. La innovació s'hi defineix, per exemple, de la manera següent: "Innovative results are those which represent some new and distinctive features, distinguishing them from others with similar characteristic, and adding value in relation to conventional solutions." Aquest 2009 és l'any de parlar intensament, amb els col·legues de professió, el llenguatge de la creativitat i la innovació. Un llenguatge que és molt més que un grapat de lèxic específic.