VISITES


27.10.09

[384] Portal lingüístic del Canadà

Vull donar notícia, avui, del Portail linguistique du Canada, una iniciativa que va néixer el 8 d'octubre, que es presenta (en anglès i en francès) com una “vitrine de l'expertise canadienne dans le domaine langagier” i que anuncia que “fait connaître à ses lecteurs les ressources élaborées au pays qui traitent de différents aspects de la langue”. El web desenvolupa l'estratègia del govern de promoure les llengües oficials del Canadà que figuren la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne. Els objectius d'aquest portal són fer difusió dels productes lingüístics elaborats al Canadà, fer valdre l'expertesa canadenca en matèria lingüística i contribuir a ajudar els canadencs a comunicar en les dues llengües oficials, l'anglès i el francès (el portal conté també àmplia informació sobre les llengües autòctones, com el cri, l'inuktikut o el lanskapi). El web permet accedir a programes de llengua, exercicis o consells per a la redacció (hi ha una secció sobre comunicació clara i efectiva i a enllaços de tota mena relacionats amb la llengua, les professions lingüístiques o la formació lingüística). Entre els recursos, destaca la secció de diccionaris i publicacions, que conté “hyperliens à des ressources et outils de qualité, tous produits au Canada. Ceux-ci comprennent des bases de données, des lexiques, vocabulaires et dictionnaires, des outils d'aide à la rédaction, à la traduction, des didacticiels et une bibliographie d'ouvrages non disponibles en ligne.” Un portal, doncs, que posa a les nostres mans una bona colla de recursos per aprendre les llengües canadenques i que permet tenir una noció de la producció lingüística del país El Canadà, on el francès lluita per sobreviure, no és pas una bassa d'oli pel que fa a la situació de les llengües (recordem la situació resistencial del Quebec o la de les llengües autòctones). Eines com el Portail ajuden, amb tot, a visualitzar un país divers i orgullós del seu patrimoni lingüístic.