VISITES


6.4.09

[252] Mind maps

Una de les aplicacions fascinants que ens ofereix la xarxa actualment són els mapes conceptuals. Al web en podem trobar un bon grapat (un dia hi dedicarem una entrada). Es tracta d'eines que, sens dubte, poden ser oportunes en l'aprenentatge de llengües en la mesura que col·laboren a desenvolupar les capacitats estratègiques dels aprenents o, per posar un parell d'exemples, es poden revelar molt útils en la planificació dels textos que es volen generar, o en l'agrupació lògica del lèxic de la llengua que s'aprèn. Són només dues possibles utilitzacions. Avui vull parlar de l'eina Text2MindMap, que no facilita la construcció dels mapes conceptuals clàssics en què tot parteix d'una bombolla central, sinó que es basa en una estructura jeràrquica que l'usuari prèviament construeix: l'aplicació genera de manera molt senzilla mapes conceptuals des de llistes de paraules prèviament establertes i categoritzades. El resultat és la traducció gràfica de la jerarquia en forma d'un mapa. Les possibilitats de personalització són diverses: podem modificar els colors, el tipus de lletra, el gruix de les ratlles de relació, moure els elements i, si ho desitgem, treballar a pantalla completa. Quan tinguem el mapa conceptual ben definit, podem convertir-lo en una imatge. Es tracta d'una aplicació gratuïta i d'ús immediat: en uns pocs segons es genera el primer mapa conceptual. Consulteu, si us sembla, el tutorial següent:


Videos tu.tv