VISITES


2.3.09

[231] Ensenyar i aprendre amb tecnologia

Dies enrere en una entrada d'Aprendre llengües parlàvem de conèixer què pensen els nostres usuaris de l'ús de la tecnologia en l'aprenentatge de llengües, per evitar que des dels centres d'idiomes es pugui actuar amb prejudicis sobre el públic a qui s'adreça la formació. Ens interessa, també, decisivament, saber quines opinions tenen els formadors sobre l'ús de la tecnologia en l'ensenyament de llengües i quines pràctiques reals es produeixen a les classes i fora les classes amb els seus alumnes. Amb aquest objectiu hem localitzat a la xarxa diversos instruments que permeten fer una radiografia de la qüestió en un centre. El més acurat i interessant, del qual preparem una adaptació en forma d'una enquesta que administrarem aviat al Servei de Llengües, és un ampli i matisat qüestionari de la Universitat de Gröningen que s'ha fet servir el 2008 i del qual es poden consultar actualment els resultats. El qüestionari s'adreça a professors de segones llengües o llengües estrangeres a l'educació superior que fan ús de la tecnologia en la seva feina i prova de respondre qüestions com les següents: "Which kinds of technologies (ICT) are used on a regular basis?"; "Which linguistic skills are supported by them?"; "What is the educational setting in which the use takes place?"; "Which factors may have contributed to the choice of specific forms of ICT?". Considero que aquesta eina és un instrument valuós que pot ajudar a conèixer la relació dels docents amb la tecnologia i que pot contribuir a orientar els centres d'idiomes universitaris cap al reforç de punts dèbils i la potenciació dels punts forts detectats. La tipologia d'eines, recursos i aplicacions que atén el qüestionari és àmplia i matisada; és pertinent, també, la distinció de l'obligatorietat o no de l'ús de la tecnologia per part de l'estudiant; i són molt útils les preguntes sobre la diferència en l'ús de la tecnologia a l'hora de treballar les diverses destreses lingüístiques; la reflexió sobre allò que es fa dins i fora l'aula i sobre el tipus de treball que duen a terme els estudiants de llengües amb la tecnologia (individual o col·laboratiu?; d'interacció amb la màquina o amb altres persones?). Especialment interessants són també les seccions en què el docent ha de valorar els beneficis de treballar amb tecnologia i en què ha de fer un retrat personal i institucional sobre la qüestió.