VISITES


19.1.10

[431] Multilingüisme extrem

Una part de la societat només veu el multilingüisme com a veritablement necessari en situacions extremes, quan hi ha vides en perill, per dir-ho ras i curt. Es tracta de contextos d'emergència, d'evacuació, de risc per a la seguretat humana. És amb aquesta ideologia que a Castella i Lleó s'ha traduït una Guia de prevención de riesgos laborales (del món agrícola) al romanès, pensant en el contingent de treballadors del camp d'aquest origen, o que existeix el projecte Multicom 112 de la Unió Europea (Programa Leonardo da Vinci), que vetlla perquè les trucades d'emergències (número 112 a tot Europa) puguin ser ateses pels operadors dels centres de control en un bon nombre de llengües (llegiu informació sobre la incorporació recent del basc a Multicom 112). També corresponen al multilingüisme extrem, per exemple, els consells que es donen als serveis de salvament de pasteres a Materiales de reflexión (núm. 18), quan es recomana a les patrulles de salvament “Disponer de grabación en diversas lenguas con frases tranquilizadoras y recomendaciones”. Sense marxar del meu context immediat, el Pla de llengües de la UAB parla al seu punt 2.1. de “definir en quins contextos és apropiat l’ús d’altres llengües que no siguin el català, el castellà i l’anglès en les comunicacions internes, atesa la diversitat lingüística i cultural del campus: comunicacions sobre la seguretat i els drets de les persones, com ara un protocol d’autoprotecció o d’evacuació de l’edifici...". Dins aquesta línia de multilingüisme extrem situaria una aplicació curiosa elaborada per Qabiria, Allerglobal, un servei en línia gratuït pensat perquè les persones que pateixen al·lèrgies als aliments puguin obtenir amb senzillesa una targeta en les llengües que els convinguin, en què quedin especificades aquestes al·lèrgies. Qualsevol persona, doncs, en els seus viatges, pot tenir cobert aquest aspecte de la seva salut i estar tranquil si ha d'explicar en un hotel, restaurant o consulta mèdica quines són les seves al·lèrgies. Allerglobal tradueix les al·lèrgies a gairebé tots els idiomes d'Europa Central i Oriental: treballa amb set idiomes d'origen (entre els quals hi ha el català) i vint-i-set idiomes de destí (anglès, albanès, búlgar, català, txec, rus, serbi, hongarès, suec, ucraïnià...) i s'estudia ampliar el nombre d'idiomes de l'aplicació. Una eina útil, sens dubte. Tant de bo el multilingüisme, amb tot, deixi de ser vist per una part de la societat com una nosa a la qual cal fer concessions, només, quan es tracta de la supervivència.