VISITES


17.2.09

[222] La Universitat de Santiago avalua el nivell d'anglès

Ens assabentem per una notícia de La Voz de Galicia que la USC farà un estudi sobre les competències idiomàtiques dels titulats universitaris en el mercat laboral, un aspecte clau, ja que com han demostrat reiteradament diversos estudis com l'informe ELAN o altres iniciatives (llegiu l'entrada número 9 del bloc), el dèficit de competència lingüística dels treballadors té una gran repercussió econòmica en les empreses. L'estudi, que ha d'estar llest pel juliol, és un treball de recerca que pot donar criteris per millorar l'ensenyament d'idiomes a les universitats de l'Estat, en el context actual de l'Espai Europeu d'Educació Superior. El catedràtic José Manuel Vez, del qual tenim notícia per diversos projectes d'interès promoguts des de l'observatori Atrium Linguarum, amb base a la Universitat de Santiago, és el coordinador d'aquest projecte. Llegim a La Voz de Galicia que “las encuestas a los trabajadores que han salido de la Universidad medirán de acuerdo con valores objetivos el grado de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita de los profesionales. Una prueba de fuego será una representación en un escenario en la que el trabajador deberá mantener durante tres horas una conversación en inglés relacionada con temas laborales relativos a su sector o especialidad. Pero también se analizará lo que los expertos denominan competencia intercultural, que viene a ser la predisposición de los profesionales a conocer otras culturas y a relacionarse con personas de otros países.” La informació acaba indicant que a més de fer-ho amb titulats universitaris, l'equip d'aquest projecte mantindrà entrevistes amb representants d'universitats i empreses, en especial amb els responsables de recursos humans i de selecció de personal. Caldrà estar atents, des de les escoles universitàries d'idiomes i des de qualsevol dels agents o entitats relacionats amb les llengües a les universitats, a aquest estudi.