VISITES


1.7.11

[681] Origen de les paraules

Sempre m'han enllaminit molt obres com la que comento avui. Es tracta del Diccionario del origen de las palabras, d'Alberto Buitrago i J. Agustín Torijano (Madrid, Espasa, 2011). En recomano la lectura als curiosos de l'etimologia. És un text que ens presenta en forma de llista alfabètica una colla de paraules amb l'etimologia i les explicacions pertinents de suport a les hipòtesis que planteja. Hi trobem comentades paraules de la llengua castellana com ara bicoca, bingo, boicó, bonsai (bon = 'test', sai = 'planta'), Canarias (que troba l'origen en els cans, no en els canaris), chicle, chirona (que ens duu, pel que sembla, cap a la ciutat de Girona, segons els autors: algú podria confirmar-ho?), condón, derby, esquirol (que remet a la població osonenca de l'Esquirol, segons Pla), linchar, guapo, galimatías, guiri, hortera, mayonesa, etc. Moltes de les paraules que ens aporten els autors són comunes al català i al castellà. Una lectura amable, doncs, feta d'entrades breus prou documentades, que ens ajuda a incrementar la nostra consciència lingüística. La recomano.