VISITES


Comunicar les Ciències de la Salut

COMUNICAR LA PSICOLOGIA


La psicologia és una disciplina en què la llengua és un element fonamental. Garbellant entre els recursos de la xarxa que poden ajudar professorat i estudiants universitaris a comunicar millor en aquesta especialitat, vull destacar, per començar, el fenomenal Writing for Psychology del Harvard College (d'S. H. Carson, J. Fama i K. Clancy). També vull destacar  Writing in Psychology (Uconn Writing Center, University of Connecticut). Conté excel·lents handout sobre writing to learn, exercicis de millora de textos amb una escriptura pobra, activitats d'adequació als criteris de l'APA, d'escriptura eficaç, de realització de pòsters, sobre l'estil científic de l'escriptura de la psicologia, etc. Recomano també els recursos que facilita la University of Washington, amb una interessant bateria de documents pdf descarregables. Accediu-hi des d'aquest enllaç. De gran rigor és també la documentació del prestigiós OWL (Purdue University): Writing in Psychology: Experimental Report Writing (The OWL at Purdue, Purdue University). S'hi fa una panoràmica de l'escriptura a la psicologia, consideracions retòriques i sobre l'estil en aquesta disciplina i s'hi dóna tota mena de detalls sobre l'escriptura de l'informe experimental. Destaco que es fa referència, també, a la qüestió de les taules, els apèndixs, les notes, les referències i les citacions en la redacció d'aquest text. Un autèntic banc de recursos, d'altra banda, és el web Amoebaweb: Psychology on the web! (secció APA Style and Writing), web mantingut per Douglas Degelman (Vanguard University of Southern California) que conté tota mena de documents sobre l'estil APA i vincles a documents sobre plagi i criteris per a l'elaboració de textos. Vull destacar encara Writing in Psychology (Allegheny College), pel fet que es tracta d'una guia relativament breu (15 minuts de lectura) i molt correcta. També es poden fer servir la breu guia Writing in Psychology Courses (Marquette University) o documents com Psychology with Style, de M. Plonsky (University of Wisconsin) o el text Writing a Paper for Psychology. Trobo útils també l'àmplia bateria de recursos que recopila Eyal Reingold: Psychology Writing Resources (APA Style) i veritablement deliciós aquest recurs australià, Writing a Psychology Laboratory Report, de The University of New South Wales (Sydney), que és excel·lent des del punt de vista del disseny, la navegació i el tractament dels continguts virtuals. En relació amb els recursos en català sobre psicologia, el Termcat ofereix a la seva biblioteca virtual una quinzena d'obres per a la consulta.

COMUNICAR LA INFERMERIA (1)

Parlaré avui de recursos per a l'escriptura i la comunicació en l'àmbit de la infermeria. Després d'una cerca plena de troballes, el meu recurs preferit a la xarxa és el següent: "A Guide to Scholarly Writing in Nursing", de D. Hallas i H. R. Feldman, que prova de respondre amb claredat, bon gust estètic i una gran senzillesa qüestions com les següents que es plantegen els estudiants: “What is considered scholarly writing style?”, “What should be included in the paper?”, “Where do I find references?”, “What references are appropriate?” “How are references cited?” “How should the paper be typed?” “Why do I need to write papers for nursing courses anyway?”. He trobat molt útil, igualment, "A Guide to Writing in the School of Nursing", del College of Health and Human Services de la George Mason University. En destaco, sobretot, una interessant reflexió i explicació sobre els gèneres discursius o tipus de textos que es generen en l'àmbit objecte d'interès. Vull destacar també la secció "Writing Resources for Nursing Faculty and Students", del College of Nursing de la Florida University i la secció "Writing Help" del College of Nursing de la Washington State University que conté, entre altres, enllaços a les convencions formals de l'APA habitualment utilitzades en l'àmbit de la infermeria. Igualment útil em sembla la "Nursing Student Writing Guide" de l'School of Nursing (University of Virginia) i la "Report Writing Guidelines" (California State University). Considero interessant i orientador per als estudiants, també, el web de Nursingpapers.com, on llegim: "NursingPapers.Com represents the ultimate source for nursing students struggling to find research for their term papers! Owned by The Paper Store Enterprises, Inc., NursingPapers.Com lists more than 500 research reports covering all major areas of nursing! Whether you're struggling to understand the APA style, aching to find scholarly nursing journals, or just so anxious about completing your own nursing paper that you need to view a quality example for reference, NursingPapers.Com is THE number one tutorial resource to help get YOU through your years of nursing school!". No vull deixar de banda, també, una reflexió sobre la importància de la llengua en la Infermeria ("Writing in The College of Nursing") recollida al web del College of Nursing de la University of Massachusetts Dartmouth. Vull recomanar, igualment, el text de Bob Price i Anne Harrington (2009), a "Critical Thinking and Writing for Nursing Studies", que conté una aportació interessant a la qüestió des de l'angle del pensament crític, amb unes clares repercussions en les destreses comunicatives.

COMUNICAR LA INFERMERIA (2)

Continuem amb els recursos que poden ajudar a millorar la comunicació universitària en l'àmbit de la infermeria. Una cerca a la xarxa em permet descobrir recursos sobre aspectes concrets de l'àmbit de la infermeria com How To Write a Case Study Paper (que dóna accés a un estudi de cas, amb les correccions pertinents), del Pasadena City College. Vull destacar, igualment, el recurs Transcultural Nursing: Basic Concepts & Case Studies (Culturediversity.org: promoting culture diversity in nursing), de V. M. Fernández i Kathy Fernández, on es tracten, entre altres els aspectes relacionats amb la competència intercultural en infermeria. També trobo molt interessants les reflexions de l'article Reflective Writing in Nursing (Student Nurse Journey), de T. Hecker, J. Amon i E. Nickoli, sobre la necessitat de la pràctica reflexiva dels estudiants i la possibilitat de dur-la a terme per mitjà d'un diari personal. Facilito un enllaç, d'altra banda, a la secció Writing in Nursing Bibliography del prestigiós web de The OWL at Purdue, que conté una bona mostra d'enllaços comentats sobre la disciplina. Altres obres relacionades amb la comunicació en infermeria es poden consultar en aquest enllaç. També conté referències bibliogràfiques interessants la secció Nursing Information: Writing and Publishing de la Milner Library (Illinois State University). No vull deixar de citar, d'altra banda, la guia The complete Guide to Resume Writing for Nursing Students and Alumni, de M. M. Somers (School of Nursing; John Hopkins University) que ensenya els estudiants i alumni a fer un resume, o escrit per demostrar allò que se sap fer en la professió. Pel que fa a la llengua catalana, vull recordar l'existència del Vocabulari d'Infermeria (català, castellà, francès, anglès) de la Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives (2005) (accés al document complet en pdf), elaborat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili, que conté una bibliografia útil per a la llengua catalana en la disciplina i que és accessible per mitjà de cercador des del web de llengua de la Xarxa Vives d'Universitats. Cal donar referència també del Diccionari d'infermeria (català, espanyol, francès, anglès) del Termcat (consultable en línia). És imprescindible, igualment, per a la terminologia relacionada amb la infermeria en català conèixer l'ampli repertori de recursos que recull el Termcat dins el conjunt de disciplines de ciències de la salut alguns dels quals es poden consultar en línia.


COMUNICAR LA VETERINÀRIA

La veterinària és una disciplina en què els aspectes comunicatius són més importants del que sovint es pensa i els podem considerar un camp emergent, que genera publicacions, assignatures específiques, debat i esdeveniments concrets relacionats. A les biblioteques universitàries podem trobar algunes obres (llibres, articles de revistes) que proven de donar resposta a aquesta necessitat La xarxa ens obre la porta, igualment, a diverses eines que permeten la reflexió sobre la qüestió i la millora der les competències comunicatives. Vull fer referència, per començar, al Manual de redacción científica para las ciencias veterinarias (G. Antúnez Sánchez i altres autors cubans: 2006), que es pot descarregar al web. Es tracta d'una obra extensa que aborda tots els temes clau de la redacció disciplinària: característiques de la redacció científica, de l'article científic, ús de les referències bibliogràfiques, estils (Vancouver i altres), publicacions en congressos i simposis, elaboració de monografies, cerca d'informació amb TIC, citació de documents electrònics, qüestions de dret d'autor, etc. Conté, a més, una àmplia bibliografia. També resulten interessants publicacions com el Handbook of Veterinary Communication Skills (C. Gray, J. Moffet), que tracta temes essencials de la comunicació en la disciplina ("basic communication skills”, “a framework for the veterinary consultation”, “professional, ethical and legal aspects of communication”, “compassionate communication: Working with grief”, “dealing with difficult situations”, “communicating with colleagues”, “communicating with a wider audience”, “communication and self-care in the veterinary profession”). Ho fa, a més, combinant un plantejament teòric amb exemples o casos pràctics, reals o ràpidament aplicables. Llegim, sobre el Handbook...: “This is the first definitive textbook on veterinary communication, written specifically for students and veterinary professionals by a group of international experts. Communication is a core clinical skill, and is now taught as a compulsory part of most veterinary degree courses. Good communication is crucial to the veterinarian-client-patient relationship, to patient health and ultimately to the success of any veterinary business.” Altres textos sobre la qüestió són Effective Communication in Veterinary Medicine, An Issue of Veterinary Clinics: Small Animal Practice (S. Cornell, J. Brandt. K. Bonvicini), en castellà Comunicación efectiva en el ejercicio de la veterinaria.Val a dir que des de diverses publicacions periòdiques especialitzades s'atén la qüestió de la comunicació en l'àmbit de la veterinària, amb diversos enfocaments. És el cas de textos com "Learning-to-communicate and communicating-to-learn in veterinary medicine : A survey of writing, speaking, and reading in veterinary medical curricula" (I. Thompson, et al., Journal of technical writing and communication); o "Assessing the communication skills of veterinary students: Whose criteria?" (R. Myers, D.. Douglas); o, d'altra banda, "Teaching and learning communication in veterinary medicine" (S. Kurtz, Journal of Veterinary Medical Education). A la mateixa revista trobem explicada l'experiència concreta de “Development of Veterinary Communication Skills at Murdoch University and in Other Australian Veterinary Schools” (J. N. Mills, et al.). Tambe és rellevant el volum 37 (2007) de la revista Clínicas de Norteamérica, dedicat a la comunicació efectiva en l'exercici de la disciplina veterinària. Vull recomanar també el web de la National Unit for the Advancement of Veterinary Communication Skills (NUVACS), que recull eines d'interès com el Portfolio per a les habilitats comunicatives a veterinària (University of Liverpool) i altres eines per treballar aspectes relacionats amb la comunicació en la disciplina. Pel que fa a llengua catalana en aquest àmbit, destaquem la publicació, gestada llargament, Diccionari de veterinària i ramaderia, dirigida per I. Selga i editada pel Termcat (amb equivalències en castellà, francès i anglès), una obra monumental que es pot consultar en línia. És interessant, també, per al català, la visita a la biblioteca en línia del Termcat (àmbit de veterinària i ramaderia, però també àmbits relacionats com els de la zoologia, les ciències de la vida, les ciències de la salut, etc.). També el Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic de la UIB conté enllaços a obres interessants de l'àmbit, en català i altres llengües.


COMUNICAR LA MEDICINA (1)

La comunicació de la medicina en els seus diversos vessants (acadèmics i professionals en les diverses especialitats de la medicina) s'ha treballat molt, sobretot en llengua anglesa. En aquesta entrada recolliré alguns dels recursos que poden ajudar a ser més competent en la comunicació en aquesta disciplina. El recurs que destaco en primer lloc és Writing in Medicine (Monash University). Pel que fa a les convencions a què solen acollir-se els escrits mèdics (estil de Vancouver per a la publicació en revistes biomèdiques), recomano l'enllaç següent, i aquest altre enllaç. Pel que fa a les obres que donen criteris per comunicar la medicina des de diversos angles són moltes. En llisto algunes a continuació: Communication Skills for Medicine (M. Lloyd, R. Bor, 2009); Skills for communicating with patient (J. Silverman, 2005); Doctors Talking with Patients/Patients Talking with Doctors (Judith A. Hall, 2006);  Medical Writing (Neville W. Goodman, et al., 2006); The Complete Guide to Medical Writing (Stuart, MC, 2007) (ressenya); The Language of Medicine (Davi-Ellen Chabner, 1996); Speaking and Writing in Medicine. The Art of Communication (Clifford F. Hawkins, 1967); Writing and Publishing in Medicine (E. J. Huth, 1998); A-Z of Medical Writing (Tim Albert, 2000); Mastering Scientific and Medical Writing (Silva M. Rogers, 2007). Vull recomanar també, en francès, Le français des médecins (40 vidéos pour communiquer à l'hôpital), de T. Fassier et al. Alguns llocs a la xarxa amb informació d'altres obres útils són aquest i aquest altre. Si volem aprofundir en els gèneres de discurs propis de l'àmbit mèdic, es poden aplegar també alguns altres recursos: alguns sobre les històries clíniques, per exemple: La historia clínica; aspectos lingüísticos y jurídicos (V. de la Prieta Miralles), o altres sobre la redacció de casos clínics (Normas para la redacción de casos clínicos: G. Buela-Casal, J. C. Sierra).

COMUNICAR LA MEDICINA (2)

Continuem amb altres recursos per comunicar la medicina. Si el que interessa és el periodisme mèdic, són rellevants els apunts Medical Writing (OWL, Purdue University). No hem d'oblidar, d'altra banda, les assiociacions anglosaxones que tenen per objectiu la comunicació mèdica i la professionalització en aquest camp en agències de comunicació, companyies farmacèutiques, etc. Fixeu-vos en les iniciatives i materials següents, orientats a la professionalització en l'escriptura mèdica de l'American Medical Writers Association(consulteu també el web de l'AMWA, que conté recursos per a l'escriptura mèdica). També en l'àmbit europeu l'European Medical Writers Association (EMWA) persegueix el mateix objectiu. Consulteu també en aquesta línia la informació següent de la University of Kent. Si ens centrem, finalment, en el català mèdic es pot consultar la biblioteca terminològica del Termcat per a recursos de terminologia (consulta per l'àrea temàtica de ciències de la salut). Vull destacar-ne, en particular, el Diccionari enciclopèdic de medicina (Enciclopèdia Catalana), en línia. En el nostre context, d'altra banda, és rellevant també el portal TradMed, que conté un  fons destacable de recursos útils per a l'escriptura i la traducció dels textos mèdics. I en un registre ben diferent i per a un públic escolar, vull recomanar una eina curiosa, El xarop dels idiomes, que introdueix al vocabulari mèdic des d'un plantejament multilingüe.