VISITES


2.6.12

[789] Diccionari personal, encara

Aquestes darreres setmanes he deixat al diari Ara apunts de divagació lingüística a propòsit de fets o paraules actuals de diversos àmbits, sobretot de l'economia i la política. Avui, a propòsit de la falta de crèdit de què es queixen els empresaris, hi he deixat un apunt sobre el descrèdit en què vivim (Descrèdit). Crec que aquest és un terme que serveix per definir àmpliament la nostra societat actual més enllà de l'economia. També he escrit textos breus sobre el viatge a l'Àfrica del monarca (Artrosi), sobre les incoherències dels polítics que governen (Amnèsia) o els seus estirabots (Suspens), sobre la visió que el nacionalisme oficial espanyol té dels altres nacionalismes, els que anomena excloents (Excloent), sobre el corralito espanyol (Corralito), sobre la intervenció (Intervenir), ara que es parla d'intervenir les autonomies, sobre el dèficit fiscal (Fer la barba) o sobre el final del discurs polític del quidiapassanyempenyisme (Contemporitzar). Deixo constància d'aquests textos aquí, al meu espai personal d'aprenentatge.