VISITES


25.9.08

[81] Centre europeu per a les llengües vives

El Centre Européen pour les Langues Vivantes (CELV) o European Center for Modern Languages (ECML), de Graz, és un punt de referència imprescindible a Europa per als ensenyants de llengües i els serveis lingüístics. Es tracta d'una institució creada pel Consell d'Europa el 1994 amb l'objectiu “d'encourager l'excellence et l'innovation dans l'enseignement des langues et d'aider les Européens à apprendre les langues de manière plus efficace”. Podeu accedir des d'aquí a un fullet explicatiu del Centre (en llengües de gran abast o altres com el català, el finès, l'armeni, el letó, l'islandès...). El Centre ajuda els estats que en són membres (actualment, 33) a dur endavant polítiques efectives per a l'ensenyament de llengües i té un interessant programa de projectes internacionals en el domini de l'educació lingüística. Aquest programa cobreix el període 2008-2011 i porta per títol “Valoriser les professionels en langues”. Incideix en quatre aspectes: l'avaluació, la continuïtat de l'aprenentatge de llengües, els continguts i l'educació lingüística i l'educació plurilingüe. El concepte de "valoració" s'ha de traduir en quatre objectius: 1) "améliorer les compétences professionnelles des enseignants en langues"; 2) "renforcer les réseaux professionnels et l’ensemble de la communauté des enseignants en langues"; 3) "permettre aux professionnels en langues d’exercer un impact plus fort sur les processus de réforme"; 4) "contribuer à une éducation aux langues de meilleure qualité en Europe". Continuarem parlant del CELV.