VISITES


21.6.09

[296] Xat amb traducció a quaranta-cinc llengües

La tecnologia està esdevenint un recurs extraordinari de suport al plurilingüisme i al multilingüisme. Vull escriure quatre línies, avui, sobre Babelwith.me, una d'aquelles eines que fascinen. Es tracta d'una aplicació que permet fer xats amb altres usuaris amb traducció simultània a altres idiomes, quaranta-cinc llengües de moment, entre els quals hi ha el català, el portuguès, el xinès, el japonès o el gallec (no hi ha l'èuscar, ara com ara, és una llàstima). No cal registrar-s'hi, i les sessions tenen associada una URL el coneixement de la qual permet que intervinguin al xat tots els usuaris que vulguem. La invitació a prendre part en el xat es pot fer enviant la URL generada, per Twitter, Facebook o per correu electrònic. El potencial d'eines com Babelwith.me és senzillament impressionant. Tinc la sensació que la preservació de la linguodiversitat depèn i dependrà d'aquesta mena de recursos tecnològics. Em preocupa (moderadament) que l'opció ràpida de la traducció amb aquesta mena d'eines no ens faci abandonar el repte de l'aproximació a les altres llengües i cultures, un camí no pas directe, però que tants aprenentatges proporciona. La seguretat lingüística de prémer el boto i tenir la traducció pot perjudicar, tal vegada, la necessària construcció de ciutadans oberts, flexibles, amb competències pluriculturals i plurilingües en constant configuració? Pot acabar generant individus tancats en si mateixos (els monolingües se sentiran més segurs i més legitimats a ser-ho per sempre?). Si podem entendre un company que xateja en gallec, en italià o en portuguès o en qualsevol altra llengua que ens resulti pròxima, hem de llegir-lo en la seva llengua. Que no ens acabi passant com amb els adolescents i les calculadores... No vull ser pessimista, però, avui, sinó tot al contrari. Em meravella Babelwith.me, el recomano entusiàsticament. Les possibilitats a les aules multilingües o a les universitats exposades a la mobilitat i la diversitat creixents, són enormes. Les oportunitats de presència o de supervivència de les llengües poc conegudes, en aquesta parcel·la del món virtual en expansió que són els espais de comunicació síncrona, són veritablement sensacionals. Acabo d'obrir una sala per si voleu entrar-hi i fer provatures.