VISITES


5.5.09

[269] Llegir el (meu) diari

Tot es precipita cap a la responsabilitat, el criteri i la decisió de l'individu. Anar a comprar un diari ple d'escrits molts dels quals no ens interessen en absolut (quin percentatge del diari que comprem, si encara en comprem, és veritablement rellevant per a nosaltres?) és ja un absurd. Els diaris del segle passat contenien les notícies que, en general, a l'engròs, podien interessar el seu públic lector. Però ara el ciutadà del segle XXI es revolta pel dret personal a triar, a decidir allò que vol que digui el seu diari. Ara ja ens sembla una pèrdua de temps (i de recursos naturals, en un altre sentit) que ens caiguin a les mans planes plenes de textos que no són significatius per a nosaltres. La qüestió ja està resolta, però: amb aplicacions a la xarxa com MeeHive, un agregador que ens permet crear el nostre diari, amb actualitzacions periòdiques, amb la forma d'un diari. Un diari radicalment únic com nosaltres i ajustat estretament a allò que ens interessa. Es tracta senzillament de subscriure-s'hi, de determinar el tipus de notícies que es volen rebre (o feeds de diversos mitjans, blocs, o cerques que ens interessin) i ja podem començar a llegir-lo, cada dia del tot personal. El nostre diari permet també, com totes les aplicacions del web social, que compartim notícies amb altres lectors dels seus diaris. Les possibilitats de MeeHive en l'ensenyament-aprenentatge de llengües són òbvies: la creació del periòdic personal fàcilment es pot considerar una tasca o un projecte a la classe de llengua, i l'explotació des del punt de vista lingüístic (des de plantejaments monolingües o plurilingües) pot ser riquíssima. MeeHive, doncs, és una bona opció en aquesta línia: doneu un cop d'ull al vídeo explicatiu que incrusto més avall. Acabo: la nova tecnologia està liquidant els productes estàndard, vàlids per a tothom. Constitueix una manca de subtilitat personal imperdonable, en ple segle XXI, esdevenir per falta de recursos un clon del nostre veí, compartir-hi uns hipotètics interessos que algú altre ha decidit per nosaltres. Aviat qui no sàpiga 1) determinar clarament què vol i, sobretot, 2) comunicar-ho a les eines que l'hi han de facilitar esdevindrà un nàufrag en un oceà curull de signes sense sentit. És l'hora dels ciutadans amb esperit crític, amb criteri, amb capacitat de decisió i que disposin alhora de les habilitats tecnològiques que els permetin exercir-los.


Meehive Intro from Meehive on Vimeo.