VISITES


Comunicar les Ciències Socials i Jurídiques

COMUNICAR EN ECONOMIA I EMPRESA (1)
“Understanding the way economists see the world is a necessary step on the way to good economics writing”. Aquestes són algunes de les paraules inicials que llegim a la impecable guia Writing Economics de Robert Neugeboren i Mireille Jacobson, que és el meu recurs preferit en aquest àmbit. El text “describes the keys you need to succeed as a writer of economics and offers an overview of the writing process from beginning to end” (cap. 1), “describes the basic methods economists use to analyze data and communicate their ideas” (cap. 2), “offers suggestions for finding and focusing your topic, including standard economic sources and techniques for doing economic research” (cap. 3), “tells you how to write a term paper” (cap. 4) i “provides a guide to citing sources and creating a bibliography” (cap. 5). Del mateix nivell de qualitat és A Guide to Writing in Economics de Paul Dudenhefer (Center and Department of Economics, de la Duke University). Un altre recurs de primera línia és Skills for Writing in Economics (Monash University), per diversos motius: conté una bona reflexió sobre la lectura i l'escriptura en l'àmbit de l'economia (que inclou, per exemple, comentaris sobre la importància dels títols o els diagrames en els textos). Es presenta formalment en dosis de text idònies per al treball a l'ordinador i conté activitats interactives que permeten un excel·lent treball de l'alumne. Altres recursos d'interès són la Brief Guide to Business Writing de K. G. Brown i D. J. Barton (University of Iowa), un document clàssic, amb consells d'estil i exemples d'alguns documents (carta, memo, missatge de correu), etc. i els documents de consulta ràpida Economics Writing Guide (Bates College), Writing in Economics Courses (Marquette University) o Writing in Economics (Writing studio, Duke University). Pel que fa més en concret a la comunicació en el món dels negocis i l'empresa, la bibliografia és molt àmplia. Es pot visitar la Business Writing de la Colorado State University; Writing in the disciplines: Business (University of Richmond) o els recursos Writing in Management and Business (George Mason University). Podeu trobar, finalment, vocabularis d'economia i empresa al web del Termcat.

COMUNICAR EN ECONOMIA I EMPRESA (2)

Hem parlat de diversos recursos que poden ajudar a millorar la comunicació dels estudiants universitaris en la disciplina de l'economia. Vull afegir-hi les reflexions del Genesee Valley Writing Center (Empire State College, NY), amb bibliografia sobre com escriure en economia, sobre l'estil, els errors típics, sobre com aconseguir la persuasió als textos, les tècniques per a l'argumentació en escriure sobre aquesta temàtica... També és recomanable un cop d'ull al recurs “Writing in Management and Business” (George Mason University), de la School of Management, i considero molt útils, també, les rúbriques d'avaluació “Economics Writing Example Rubrics” de la Loyola Marymount University de Califòrnia o també les del SUNY Cortland Department of Economics. Des de l'òptica del corrent de Writing To Learn (com fer que determinades activitats d'escriptura ajudin els estudiants a aprendre) m'ha semblat interessant l'article "Writing to Learn Economics", de John Gregor. Entre les publicacions sobre l'escriptura en l'àmbit de l'economia, destaco Economics Writing (Stephen Eaton Hume, University of Victoria) (“Economics Writing is a guide for students who want to learn effective economics writing—that is, writing that is clear, concise, and persuasive. The text collects engaging papers by professional economists, originally published in sources such as The New York Times, The New Yorker, and academic journals. It also includes papers written by undergraduate economics students, as well as resource lists identifying economics websites, blogs, research sites, books, and movies that have economics content”) i altres publicacions sobre el tema. Pel que fa al català, el Termcat ens dóna notícia d'unes quantes desenes de recursos (glossaris, vocabularis, diccionaris, tríptics, etc.), que en diverses ocasions tenen un tractament multilingüe. Es tracta d'obres elaborades per diverses institucions, algunes de les quals permeten una consulta molt àgil a la xarxa. Cal no oblidar, en el cas del català, obres com el Manual de comunicacions escrites a l'empresa (G. Sanz i A. Fraser, Graó, 1998).


-->COMUNICAR LA SOCIOLOGIA (1)


"What distinguishes Sociology papers from the papers you might write in other courses? Perhaps the biggest challenge lies in identifying evidence and decoding arguments that result from research on the structure of human society.” Llegim aquestes paraules a Writing the Sociology Paper (Dartmouth Writing Program), material breu, directe i útil que ajuda a els estudiants universitaris a elaborar els seus papers. El recomano. De lectura ràpida i conceptes clars són també la impecable introducció Sociology (“Handouts & Links”, de The Writing Center of North Carolina at Chapel Hill). I, igualment, Writing in Sociology (Robin Rogers-Dillon, Queens College), que es presenta com “an in-depth guide to writing a research essay in Sociology”, amb senzilles però interessants i visuals reflexions sobre els esquemes, els esborranys o la consulta de fonts en l'elaboració del treball acadèmic en sociologia. Amb tota una altra orientació, que posa l'èmfasi en els aspectes didàctics, vull destacar el recurs Skills for writing in Sociology (espai de “Learning Support” de la Monash University), excel·lent eina de reflexió molt ben concebuda per a una lectura al web. Tot un altre abast tenen dos textos extensos, que cal considerar guies de primera magnitud en la comunicació de la sociologia. La bíblia Writing within Sociology: A Guide for Undergraduates (Department of Sociology, Oregon State University), a la introducció de la qual llegim “In the process of writing (and re-writing) sociology well, you will improve at thinking sociologically. We can’t guarantee that you’ll become a good sociologist, but we’re sure you’ll become a better reader, thinker, and writer for whatever future is yours.” L'altra guia que vull destacar és The Good Writing Guide, de Hazel Hutchison (University of Aberdeen) , adaptada als estudiants de sociologia (2007) per Alex King i Debra Gimlin: ”The examples this edited version provides makes it a particularly useful aid for essay writing, as well as for honours dissertations, for all undergraduate sociology students. The three sections discuss planning, language and the issue of selecting and referencing sources respectively. The booklet concludes with a useful discussion of plagarism.”

-->
COMUNICAR LA SOCIOLOGIA (2)

Hem parlat de recursos per a la comunicació de la sociologia. N'hi afegim alguns més. La Writing Guide (Sociology & Anthropology, University of Minnesota Duluth), d'una banda. D'altra banda, pel que fa a la qüestió dels formats que se solen emprar en escriure en aquesta disciplina, es pot tenir en compte el handout del prestigiós OWL de la Purdue University i donar un cop d'ull a la Quick Style Guide de l'American Sociological Association o també consultar l'ASA (American Sociological Association) Style Guide (guia de Bucknell ISC). Un altre document breu amb recursos per a l'escriptura de la Sociologia, de la University of San Francisco és Guides to Writing Research Papers in Sociology. Vull destacar, també, algunes publicacions en paper de l'àmbit anglosaxó sobre la matèria: A Guide to Writing Sociology Papers (The Sociology Writing Group), que “examines a wide range of writing assignments for sociology courses at all levels of the curriculum. Employing a variety of writing samples as a means to illustrate effective writing, this brief and inexpensive text teaches students how to deftly research and write about sociology.” O les dues altres publicacions The Sociology Student Writer's Manual (de William A. Johnson i altres autors) i Six Steps to Effective Writing in Sociology, de Judy Schmidt i altres autors. Pel que fa a l'escriptura de la sociologia en català, el Termcat dóna referència, en l'ambit terminològic, de diverses obres relacionades amb aquesta disciplina. Cal destacar-ne, sobretot, el Diccionari de sociologia (Termcat i Fundació Barcelona, 1992). Vegeu també, en una altra línia, el Vocabulari d'estadística publicat per la Universitat de Barcelona (Servei de Llengua Catalana) el 1996 i consultable a la xarxa a UBTerm. Dono notícia també d'altres diccionaris en línia relacionats amb la sociologia a partir de la selecció feta pel Gabinet Terminològic de la Universitat de les Illes Balears.


COMUNICAR LA GEOGRAFIA

Parlem en aquesta entrada d'alguns recursos per comunicar la geografia que poden ser útils a professorat o a alumnat per debatre sobre la qüestió i reflexionar sobre l'aplicabilitat o no de les pràctiques de fora al nostre context. Vull destacar, per començar, la guia Publishing in Geography: A Guide for New Researchers (Royal Geographical Society) editada per A. Blunt i C. Souch, sobre tot allò que es relaciona amb la publicació dels textos geogràfics. D'altra banda, voldria destacar també A Publishing Resource for Geographers (Geo_publishing.org), que es defineix com un “[...] resource site for anyone interested in publishing or disseminating geographical material. It is designed to illustrate how the publishing process works and to answer any questions you might have about writing and publishing your work. It also provides a number of links to useful websites, journals and publishers.” Voldria destacar, a continuació, algunes obres de referència per a la comunicació de la geografia. Per exemple: Communicating in Geography and the Environmental Sciences (2006), d'I. Hay. Un altre text interessant és Making Sense: A Student's Guide to Research and Writing in Geography and Environmental Sciences (Paperback) (2006), de D. B. Knight i M. Northey. Una altra obra és: How To Do Your Dissertation in Geography and Related Disciplines (2004), de P. G. Knight i T. Parsons (consulteu-ne la taula de continguts). O també: Oxford Content and Language Support: Geography (Paperback), d'A. Williams i F. Montgomerie (2010). Un altre text d'interès és: Geowriting: a guide to writing, editing, and printing in earth science, de R. Bates et al. (1995). O, igualment, How to do your essays, exams & coursework in geography and related disciplines, de P. G. Knight i T. Parsons. Vull deixar constància també de la publicació: Study skills for geography students: a practical guide (P. E. Kneale). El Departament de Geografia de la Universitat de Guelph, d'altra banda, té una completa Guidelines for Preparing Effective Essays and Reports (2002), de R. de Loë, descarregable en pdf. Una altra referència bibliogràfica obligada és “Helping students to get better at geographical writing” (J. George, C. Durbin, J. Clarke, P. Davies), dins Teaching geography (ISSN 0305-8018, Vol. 27, Nº 4, 2002 , pags. 156-160). Si voleu altres referències bibliogràfiques podeu consultar les University of Washington Libraries. També em semblen útils el web Cartographic communication (K. E. Foote i S. Crum, The Geographer's Craft Project, Department of Geography, The University of Colorado at Boulder), o, el web següent per fer-se una idea dels condicionaments dels mitjans a l'hora de publicar (revistes, associacions), com les de The Geographical Association. Pot ser útil també A 'how to' guide to referencing in geography (2006) de The University of Auckland (Nova Zelanda) (School of Geography & Environmental Science). Altres escrits que poden fer reflexionar sobre els usos actuals de la llengua en aquest àmbit, oportuns per al debat són: “El lenguaje de la geografía y el lenguaje de los geógrafos”, de Jesús García Fernández o la conferència “La cartografia persuasiva a l'era d'Internet” (clausura al Segon Congrés Català de Geografia), de M. Monmonnier. Pel que fa a la terminologia en llengua catalana sobre aquest àmbit, voldria destacar diverses publicacions (consulteu la Biblioteca en línia del Termcat): el Diccionari de geografia física del Termcat (2003) i el Diccionari de cartografia (1994) de J. M. Panareda i altres autors, multilingües tots dos, o el Glossari de termes cartogràfics de l'Institut Cartogràfic de València (2006), en línia.

COMUNICAR EL DRET

L'estreta relació que hi ha entre llengua i dret ha fet que el llenguatge jurídic hagi estat una de les llengües especialitzades amb més tradició d'estudi i de propostes d'ajut a la redacció. En el cas de la llengua catalana hi ha una gran quantitat de recursos que ens permeten aproximar-nos-hi si en volem conèixer les característiques principals o utilitzar-la amb propietat. Vull destacar, per exemple, els materials formatius en línia del Departament de Justícia Autoaprenentatge de llenguatge jurídic, que expliquen, amb activitats, quines són les característiques generals del llenguatge jurídic i ensenyen a produir una vintena de gèneres discursius (d'una acta de reunió a una demanda). Vull destacar, també, una altra eina del Departament de Justícia, el Justiterm, que permet fer cerques del català al castellà i del castellà al català de termes jurídics i administratius (consulteu altres eines de suport lingüístic del Departament de Justícia). Són remarcables, també, totes les obres terminològiques, que cobreixen diversos àmbits del dret. Em refereixo a vocabularis bàsics multilingües com els següents: de dret, dret civil, det constitucional, dret administratiu, dret internacional públic i dret comunitari europeu, dret mercantil, dret penal, dret processal (consulteu-ne la informació al web del Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i accediu als materials). La biblioteca terminològica del Termcat, d'altra banda, ens ofereix un ampli elenc d'obres de terminologia relacionada amb el dret, d'abasts ben diversos (orientats a una o a diverses llengües, amb plantejaments de més o menys profunditat, amb participació del Termcat i/o d'altres entitats). Algunes d'aquestes obres es poden consultar en línia (glossari de funció pública, de termes parlamentaris, lèxic de comunitats europees, vocabulari administratiu, etc.). Pot ser una eina útil, igualment, el Llibre d'estil jurídic elaborat pel Centro de Estudios Garrigues i publicat per Aranzadi (2010), manual de consulta i guia pràctica de redacció que resol dubtes que apareixen en la preparació d’informes, dictàmens, contractes, propostes i acords per a la prestació de serveis professionals, i cartes i correus electrònics adreçats als clients, les administracions i els bufets col·laboradors.