VISITES


25.2.09

[228] Avaluar l'anglès dels universitaris

El Centro de Idiomas Fernando Lázaro Carreter de la Universitat Carlos III de Madrid s'ha espavilat a fer un paper decisiu i central dins aquesta universitat (llegim a la premsa: “es un espacio destinado a todos los estudiantes y al personal de la Universidad y constituye un servicio clave para promover y facilitar el aprendizaje de idiomas. Además de servicios de autoaprendizaje, cuenta con tutores especializados, equipamiento informático y multimedia y una amplia colección de idiomas”). Es tracta d'un centre interessant, amb serveis d'ensenyament-aprenentatge (i avaluació) d'idiomes i també un "servicio lingüístico". Em vull fixar, ara, en qüestions relacionades amb l'avaluació. El Centro administra una Prueba de acreditación de inglés que permet obtenir als alumnes que la superen (nivell B2 del MECR), els sis crèdits obligatoris de l'assignatura Habilidades: inglés que és present a tots els graus. Es tracta d'una prova amb 60 preguntes de tipus test, de comprensió oral i escrita i ús de la llengua, que es fa a les aules informàtiques de cada campus. Les proves es convoquen un cop cada mes i es poden realitzar a qualsevol dels campus de la Universitat Carlos III. El Centro, doncs, és en una posició central pel que fa a facilitar l'assoliment de l'anglès exigit als estudiants universitaris. Aquesta entitat es notícia avui, amb tot, per una altra eina avaluativa: el Test de autodiagnóstico de inglés per als alumnes de grau, que acaba de llançar (llegiu-ne la informació en diversos mitjans), el qual orienta l'estudiant sobre el seu grau de preparació per presentar-se a la prova oficial per a l'obtenció de crèdits ECTS de l'assignatura Habilidades: inglés (la prova oficial es pot fer un cop l'any). La informació de la prova permet al Centro de Idiomas, d'altra banda, aconsellar l'estudiant sobre les accions formatives que ha d'emprendre i facilitar-li l'accés a aquestes accions. Aquesta prova d'autodiagnosi es pot fer des de qualsevol lloc via Internet: “Al finalizar el test recibirás en pantalla el resultado. Si es inferior al nivel B2, el Centro de Idiomas te informará sobre cursos y posibilidades de formación que puedes realizar en la Universidad para mejorar tus conocimientos. Si el nivel obtenido es B2, te invitaremos a realizar la prueba oficial.”