VISITES


24.3.09

[246] Cap a la competència digital

Quines són les habilitats de competència digital que necessiten els nostres estudiants? Dono notícia, avui, del projecte New Media Literacies (NML), que explora com cal equipar els joves de les habilitats socials i les competències culturals perquè puguin esdevenir participants de ple dret en el paisatge dels nous mitjans emergents i com incrementar el coneixement públic sobre què significa tenir literacitat en un món globalment interconnectat i multicultural. El projecte estableix les habilitats de competència digital que indica Henry Jenkins a l'informe Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Aquestes habilitats apareixen perfectament sintetitzades en aquest colpidor document de resum. Són: 1) el joc; 2) la representació (adopció d'identitats alternatives); 3) la simulació; 4) l'apropiació (reinterpretar i remesclar els continguts dels mitjans); 5) l'habilitat multitasca; 6) el pensament distribuït; 7) la intel·ligència col·lectiva; 8) el judici (sobre la fiabilitat i credibilitat de les fonts); 9) la navegació per diversos mitjans; 10) el treball a la xarxa; 11) la negociació; 12) la visualització. Les preguntes per als qui gestionem la formació lingüística ragen a dolls: ensenyem les bases de llengua i comunicació per adoptar identitats alternatives?; ensenyem a interpretar els continguts dels nous mitjans?; donem eines per a la mescla de continguts?; ensenyem a detectar allò significatiu per afavorir el treball multitasca?; ensenyem les bases lingüístiques de la construcció de la intel·ligència col·lectiva?; ensenyem a tenir judici crític, a discernir entre allò fiable i allò que no ho és, a rastrejar les marques de llengua que indiquen que cap discurs no és neutre?; ensenyem a compondre la informació o el coneixement des de la fragmentació?; ensenyem a localitzar informació, a resumir-la, a distribuir-la, a reciclar-la?; ensenyem a saber estar a les diverses comunitats virtuals que visitem, en les quals vivim? I, davant el nou moment de canvi que viuen les universitats, se'ns planteja una pregunta crucial: qui fomentarà l'aprenentatge de totes aquestes competències entre els joves universitaris? No deixeu de veure el vídeo de New Media Litteracies que ofereix un tast visual d'aquestes competències: