VISITES


21.3.13

[877] Apps útils per aprendre llengua

El desembre passat va néixer Apps en català, un espai de recollida de les apps que incorporen significativament el català, creat i promogut per Pau Font i que té la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. L'espai presenta, classificades (per a iOs i per a Android) un miler d'aplicacions. Aquests pròxims dies en parlaré pensant en aquelles que poden interessar els aprenents (i els ensenyants) de llengües i, en concret, de llengua catalana. Voldria fer, però, inicialment, algunes observacions generals a partir del recull que presenta el portal, en creixement constant: 1) moltes de les apps que incorporen el català són material potencialment utilitzable a les classes de llengua catalana o en processos d'aprenentatge autònom de llengües: exposen a input real, gairebé sempre, i presenten un contingut informatiu, ben sovint, d'interès potencial indubtable en l'aprenentatge idiomàtic; 2) les apps que es poden relacionar més estretament amb l'aprenentatge de llengua no es troben en una sola categoria: se'n troben a les categories educació, entreteniment, jocs, productivitat, estil de vida, llibres, referència, utilitats, viatges, etc. (les categories no són coincidents als magatzems d'apps); 3) les apps amb connexió més evident amb els interessos de la classe de llengua són de mena ben diversa: n'hi ha que focalitzen en algun aspecte concret de la llengua (poques: verbs, vocabulari, pronoms); n'hi ha que es plantegen com a jocs amb les lletres o amb les paraules (endevinalles, joc del penjat, mots encreuats); n'hi ha algunes (entre informatives i formatives) que són perfectament vàlides per al tractament dels aspectes culturals, molt sovint relacionades amb la realitat local o interessos turístics; n'hi ha força de suport al procés d'aprenentatge (traductors, diccionaris diversos); 4) les apps han anat omplint tímidament espais de l'aprenentatge lingüístic, un espai ínfim encara, i hi ha necessitat d'apps que arribin a molts més aspectes: no es tracta de cercar nínxols de mercat, sinó de tapar tots els forats que hi ha, que són molts (gairebé tots) amb plena adequació al nou mitjà, l'app; 5) les apps útils que es troben als dos stores simultàniament, el d'Apple i el de Google, no són gaires (diccionaris, mitjans de comunicació, algunes altres): el fet és preocupant, perquè si existeixen només per a un sistema fan que l'ús a l'aula, encara molt vacil·lant, es faci més difícil. En continuarem parlant amb exemples concrets.