VISITES


13.1.09

[194] Web 2.0 a la universitat

Web 2.0 i universitat van íntimament unides, perquè la universitat és l'espai natural d'aplicació de les eines del web 2.0. Reporto en aquest post una vitamina lleugera sobre la qüestió, una presentació de Pedro Cuesta Morales, informàtic, titulada “Aplicaciones Educativas de la web 2.0 en la Universidad”, que es troba allotjada a slideshare. L'autor hi parla de l'ús de les tecnologies a la universitat; de la “universitat oberta” i del web 2.0 i les seves eines i de diverses possibles aplicacions a l'àmbit universitari. Pel que fa a l'ús de les tecnologies a la universitat, ens semblen interessants les dades que dóna sobre les dificultats de la penetració de la tecnologia (el desconeixement per part del professorat és del 55 %; els professors que no les fan servir són el 17 %; un 10 % de les tecnologies són desfasades). És interessant, també, la definició d'”universitat oberta” que fa l'autor, que exemplifica amb els cursos en modalitat open course ware. L'autor explica també l'evolució del web i dóna les idees clau del web com a plataforma i com a domini de l'usuari i lloc privilegiat on poder compartir coneixement. És interessant, també, la reflexió que apunta cap a l'encaix de la filosofia del web 2.0 i l'Espai Europeu d'Educació Superior i també sobre les possibilitats de l'e-learning 2.0 en aquest context (ens agrada, en concret, la idea que “el aprendizaje no está basado en objetos y contenidos que están archivados (como en una librería), sinó que es más bien una corriente que fluye, en la que podemos entrar cuando queramos”). No cal dir que ens complau també trobar dins la definició d'aquest e-learning 2.0, com a elements centrals, qüestions que han estat objecte de comentaris en aquest bloc com ara l'aprenentatge informal, l'aprenentatge al llarg de la vida, en comunitats de pràctica o en entorns personals d'aprenentatge (PLE). Paga la pena també fer un cop d'ull a la secció en què l'autor focalitza en diverses eines o accions (blocs, wikis, marcadors socials, sindicació, vídeo, microblogging, xarxes socials) i la mostra que fa d'algunes possibles utilitzacions a la universitat. Les definicions i les aplicacions són senzilles i clares. Espero que aquesta entrada us pugui ser útil.

[193] Jornades i congressos

Vull donar a conèixer avui un recurs interessant que fa públic l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra per mitjà del seu Servei de Documentació. Es tracta d'un molt ampli recull informatiu de congressos, jornades i tallers d'arreu del món relacionats amb la lingüística, útils per als professionals d'aquesta matèria que volen poder assistir-hi per motius formatius o de recerca o a presentar-hi els resultats de la seva investigació. Es tracta d'un web pulcre, actualitzat sovint i que presenta algunes prestacions interessants de cerca: es pot localitzar, per exemple, la data de l'actualització de la informació sobre un congrés o jornada; es pot buscar la informació per dates de realització dels esdeveniments, i obtenir-ne una ordenació cronològica; es poden fer cerques, també (és interessant aquesta possibilitat) pel termini de presentació de col·laboracions. La llista és molt exhaustiva i els temes i localitzacions geogràfiques hi són ben diversos.