VISITES


26.9.11

[705] Lingüística gràfica

Sempre m'han interessat els experiments que se situen als marges d'allò que és quotidià, que s'escapen del que un s'esperaria trobar. Hi ha un grapat de llibres convencionals de lingüística que n'expliquen la història o tracten els temes més destacats de la disciplina. No en coneixia cap, però, com Lingüística: una guía gráfica (2005 en anglès, 2006 en castellà, amb nova presentació de 2010 de Paidós, traducció de P. Hermida). Signen el text dos autors, el catedràtic de lingüística de la Universitat de Sussex R. L. Trask (especialista en lingüística històrica i en èuscar) i l'il·lustrador Bill Mayblin. L'obra és un passeig amb text i imatges pels temes, els episodis i els noms clau de la lingüística. Un producte que considero fenomenal perquè arribi a les aules (de llengua, de filosofia) on hi ha joves preuniversitaris. Amb senzillesa i solvència el text respon preguntes com què és el llenguatge, què són les llengües, què és la variació lingüística, quins són els orígens del llenguatge, quines són algunes actituds lingüístiques habituals, quines han estat les gramàtiques més destacades al llarg de la història, quins han estat i què han dit els lingüistes més rellevants de tots els temps, què és la planificació lingüística, què i quins són els trastorns lingüístics, entre altres. L'obra de Trask i Mayblin ofereix una bona visió panoràmica, d'una banda, i té la impagable virtut, d'altra banda, de desvetllar inquietuds intel·lectuals. És, sens dubte, una pista d'enlairament privilegiada per anar cap al coneixement aprofundit de qualsevol qüestió relacionada amb la matèria. La persuasió dels autors passa també per l'elecció d'exemples i anècdotes molt concrets que estimulen i satisfan la curiositat. Sabíeu que hi ha una classe de paraules en la llengua australiana djirbal que agrupa les que es relacionen amb el foc, el perill i les dones? Sabíeu que els antics grecs visualitzaven el futur al darrere i el passat al davant, a l'inrevés de nosaltres? Sabíeu que la llengua de signes de Nicaragua es va crear des de zero i es va estendre fa relativament poc temps? Sabíeu que si diem que alguna cosa és a l'esquena d'una altra en algunes llengües ens referim al darrere, mentre que en altres entenen al damunt, perquè operen sobre una metàfora diferent, basada en la imatge d'un animal quadrúpede? Recomano, sense dubtar-ho, aquesta obra situada en un marge incert i original on el plaer i la diversió no estan renyits amb el rigor i la qualitat.