VISITES


20.9.08

[75] En anglès, francament

Retorno del Congrés de CercleS, que duia per lema "Language centres for a plurilingual future in Europe": 300 participants, procedents de tot Europa (CercleS representa uns 300 serveis d'idiomes universitaris del continent) i a la pràctica 1 sola llengua, l'anglès, com si es tractés d'un congrés internacional qualsevol, com si la reflexió del Congrés no fos, precisament, sobre el plurilingüisme. Hem hagut d'esperar una intervenció d'un dels assistents, en el torn de preguntes posterior a la conferència final, de Neus Figueras, per sentir posar en evidència l'enorme contradicció que hem viscut a Sevilla. Hi ha hagut alguns aplaudiments de suport a la denúncia del monolingüisme salvatge practicat. La conferència de Neus Figueras duia per títol "Using the CEFR in Europe and Beyond. Plurilingual competences or english as lingua franca?" Pura retòrica: la resposta són els fets. Hauria calgut, indubtablement, que l'organització del Congrés estimulés i encoratgés la presència de la diversitat lingüística. No ha estat suficient, en aquest sentit, que es permetés tímidament l'ús de qualsevol llengua mentre quedés garantit l'ús de l'anglès en les diapositives de presentació. Pràcticament tothom s'ha decantat per la lingua franca. Feia angúnia, fins i tot, veure com alguns ponents espanyols havien de justificar-se per usar el castellà (a Sevilla) i, encara més, presenciar com diverses persones del públic abandonaven les sales quan descobrien que la comunicació d'algun arriscadíssim ponent no era en anglès (encara que ho fos el text del powerpoint i la comprensió, per tant, quedés assegurada!). A les aules, mentrestant, es parlava amb gran solemnitat de competència plurilingüe, de competència intercultural, de portfolios europeus de les llengües... Nosaltres continuem creient en les interaccions multilingües i en la necessitat de desplegar, amb la imaginació de qui lluita per sobreviure, totes les estratègies i recursos necessaris perquè les llengües franques de comunicació no esborrin les altres del mapa. Tenim, però, molt mala peça al teler. Podeu llegir més impressions de la trobada de CercleS.