VISITES


13.11.08

[146] Fomentar l'aprenentatge autònom (3)

Vull donar notícia, avui, d'un altre llibre que aporta criteris als formadors d'autoaprenentatge. Es tracta de Réflexion sur la conception de supports dans les manuels en Europe: la mise en oeuvre des principes d’authenticité, d’autonomie de l’apprenant et de sensibilisation à la culture (A. B. Fenner; D. Newby). Es tracta d'una obra interessant, que dóna pautes als autors de materials que ensenyen llengües estrangeres des dels tres punts de vista: l'autenticitat, l'autonomia de l'aprenent i la sensibilització a la cultura. En concret, en destaco els articles sobre el segon aspecte: “Autonomie de l’apprenant”, d'Anne-Brit Fenner; “Liste des principes définis à Saint-Petersbourg “ i “L’autonomie de l’apprenant dans la pratique: exemples et commentaires”, d'Anne-Brit Fenner i David Newby. El primer d'aquests articles fa veure la dificultat de redactar manuals de llengua que puguin servir veritablement per a l'aprenentatge autònom (que és un aprenentatge únic i no pot ser, per tant, estandarditzat). No és senzill, evidentment, que els materials donin prou llibertat d'opció als aprenents (elecció de contingut, de diversos tipus de textos, de diversos nivells, de quantitat de textos i tasques, de la manera d'abordar un tema, de les tasques, de la manra d'abordar les tasques, de la progressió...). Considero la qüestió de màxim interès. Recomano molt, també, la llista (senzilla i alhora, ben útil) de trenta principis relacionats amb l'autonomia de l'aprenent (categoritzats en els eixos de la reflexió, els objectius/nivells, l'avaluació, les estratègies i les formes d'aprenentatge, els suports i les activitats a classe, els recursos externs). I també vull destacar la secció amb una bona mostra d'exemples de materials en què els autors han provat d'integrar alguns principis bàsics de l'autonomia de l'aprenent.