VISITES


23.4.13

[889] App d'intercomprensió romànica

Avui tinc ganes de parlar de l'aplicació per a telèfons intel·ligents que acabem de llançar al Servei de Llengües de la UAB, que té per nom Falsos Amics (ara mateix per a Android i molt aviat per a iOS). L'app treballa amb sis llengües (català, castellà, francès, portuguès, italià, romanès) i presenta i exemplifica cinquanta parelles de falsos amics en cadascuna de les combinacions possibles en totes aquestes llengües (CA-FR, CA-RO, IT-FR, PT-RO...). Els falsos amics, com és ben sabut per ensenyants i aprenents, són aquelles paraules que s'assemblen molt formalment en dues llengües però que tenen diferències de sentit, que poden ser totals o parcials. Per exemple: la forma fusta en català fa referència al material i en romanès fustă significa 'faldilla'; o la forma apă en romanès és un substantiu que significa 'aigua' i no té res a veure amb la interjecció catalana apa. Els falsos amics semblen un obstacle a la intercomprensió entre les llengües, les romàniques en el nostre cas. Falsos amics mostra, però, que no és així, sinó que són senzillament un petit entrebanc que convida a la reflexió i a valorar la diferència i que té fàcil superació. L'usuari de Falsos Amics desambigua les formes idèntiques o molt semblants no pas recorrent a un traductor que li aclareixi els sentits en l'una llengua i en l'altra. No: l'usuari (el target és de coneixedors d'una llengua romànica pel cap baix) llegeix en les llengües romàniques exemples que l'ajuden a entendre el sentit del fals amic. Es tracta d'exemples construïts a partir d'estratègies de transparència lingüística que poden ser compresos per una majoria d'usuaris (estratègies de redundància, aparició de cultismes, referència a coneixement del món compartit...). Els falsos amics, doncs, queden liquidats en un moment mentre l'usuari llegeix sense dificultat frases en llengües amb les quals potser no treballa sovint que els contenen. Allò que promou l'app, al capdavall, és, per mitjà de la satisfacció de la curiositat de l'aprenent davant formes enganyoses, el sentiment de pertinença a una gran família lingüística, la de les llengües romàniques. Allò que promou és, també, la pràctica de la intercomprensió en l'aprenentatge de les llengües i, alhora, l'ús social de la intercomprensió en interaccions multilingües com a garantia de la sostenibilitat lingüística. Encara no saps què vol dir bunic en romanès? Descarrega't l'app!