VISITES


10.2.09

[215] Educainglés: assistència lingüística

Avui parlàvem a la feina de la caducitat dels materials d'e-learning. Parlàvem dels magatzems d'activitats i textos congelats que tracten de les qüestions que interessaven la societat de fa deu anys; que mostren en acció tirans que el poble ja ha ajusticiat; que ensenyen comerciants que encara compten en pessetes. El concepte de material-magatzem tancat ple d'activitats o de recursos virtuals, sovint amb un vigilant a sou que revisa, sanciona i actualitza (al lloc de pessetes, posem-hi euros) ja és obsolet. Ara tot és dinàmic, actual, obert, personal i personalitzable. Per això ha nascut el portal Educainglés (seguint les passes del portal Educafrancés, aparegut fa dos anys). Ho publica la premsa avui. Es tracta d'un projecte de recollida i classificació de recursos indicats per a l'aprenentatge de l'anglès produïts per l'Agència France Presse que s'orienta als docents d'anglès de països hispanoparlants, el qual vol esdevenir un autèntic portal de referència per a aquest professorat. Una de les virtuts d'Educainglés, en la línia que apuntava més amunt, és que permet accedir a milers de fotografies, gràfics animats, textos i vídeos de l'agència que s'actualitzen constantment amb les darreres notícies. Un dels objectius del portal és ajudar el professorat a resoldre una de les tasques més àrdues de la professió, que és la cerca de documents per treballar a classe. A la xarxa hi ha de tot, és cert, però aquest mateix fet sol generar aclaparament i confusió en el docent, que s'enfronta a haver de seleccionar entre un munt ingent d'informació i recursos. Llegim al web del portal: “Educaingles' use allows teachers to enrich their range of pertinent and diversified teaching materials. Working with the Educaingles resources provides a wide range of teaching techniques with authentic documents drawn from current events, which are highly motivating for students. Students realize that what they learn in the classroom gives them the necessary skills to cope with everyday situations.” Els documents del portal apareixen ordenats per temes acadèmics i pel tipus de recurs (articles, gràfics, vídeo, etc.). Educainglés disposa, d'altra banda, d'un giny de cerca molt afinat, per mitjà de paraules clau. Cal destacar, també, que els materials porten una indicació del nivell lingüístic establert pel Marc Europeu Comú de Referència del Consell d'Europa. Els vídeos, d'altra banda, tenen l'avantatge de presentar-se amb transcripcions. Toca analitzar el portal (aquest i d'altres!), sospesar les possibilitats que ofereix i invertir en una assistència lingüística dinàmica.