VISITES


24.7.09

[318] Projecte de Llei de la llengua de signes catalana

Excel·lent notícia a favor de la diversitat lingüística a Catalunya. El Projecte de Llei de la llengua de signes catalana ha estat aprovat aquesta setmana pel Govern de Catalunya (vegeu l'entrada que vam dedicar a Aprendre llengües a aquesta varietat lingüística), després de la llei estatal de 2007 que reconeixia legalment la llengua de signes catalana però sense regular-la, ja que aquest fet corresponia a la Generalitat. L'Estatut estableix, en el punt 6 de l’article 50, que "els poders públics han de garantir l’ús de la llengua de signes catalana i les condicions que permetin d’assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua, que ha d’ésser objecte d’ensenyament, protecció i respecte". La llengua de signes catalana és una llengua usada des de fa més de dos segles i és la llengua natural de les persones sordes a Catalunya. Es calcula que la fan servir més de vint mil persones. Amb aquest Projecte de Llei aquesta llengua esdevé oficial, una petició històrica dels col·lectius que fan servir aquesta varietat. El Projecte té un abast lingüístic i regula la docència, l'aprenentatge, l'acreditació professional per a la seva docència i la recerca en aquesta llengua. D'altra banda, els aspectes destinats a garantir la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat s'hauran de concretar en la reforma de la llei d’Accessibilitat. El text ha tingut la col·laboració de FESOCA (Federació d’entitats de sords de Catalunya); la Plataforma LSC Ara; l’APANSCE, Associació de pares de nens sords de Catalunya; l’ACILS, Associació Catalana d’intèrprets de la Llengua de Signes Catalana; i l’IEC (Institut d’Estudis Catalans).