VISITES


24.10.12

[833] Rúbriques universitàries

Ja fa anys que la tendència de valorar les competències dels estudiants amb rúbriques s'ha anat estenent a les universitats i que es multipliquen les eines que faciliten al professorat i a l'alumnat generar-ne per als mil i un usos imaginables. Es tracta de matrius, més o menys configurables, que ajuden a avaluar per competències. Aquests recursos solen ser vàlids per a qualsevol disciplina acadèmica i, també, naturalment, per afavorir l'aprenentatge d'idiomes i de les competències comunicatives dels estudiants universitaris, competències que conformen el contingut acadèmic i que en són, en part, indestriables. Aquests dies m'ha arribat notícia d'una colla de recursos del Grupo de Investigación en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (el Gtea, grup consolidat de la Junta de Andalucía), de la Universitat de Màlaga, entre els quals hi ha eRubric, una eina que es posa al servei de les universitats de l'Estat (també del CBUC o la Biblioteca de Catalunya). Al servei vull dir que a través de RedIRIS es permet a les persones que pertanyen a qualsevol de les universitats esmentades accedir a les rúbriques. He estat fent proves (després d'optar pel proveïdor d'identitat UAB, que m'ha proporcionat l'accés immediat) i valoro la senzillesa i la flexibilitat que dóna l'eina. L'única reserva és que entre les llengües d'interfície (l'èuscar, el castellà, el gallec, el portuguès, l'anglès, el francès i el suec) no hi hagi encara el català, una qüestió que imagino senzilla de resoldre. Un aspecte interessant d'eRubric és que el recurs permet veure les rúbriques públiques elaborades per altres persones (hi ha possibilitat, també, de fer-les privades), que dóna una llibertat total de determinació de competències i evidències, o que permet ponderar els percentatges atribuïts a cada aspecte. Hi ha, a més, la possibilitat que intervinguin diverses persones en la valoració i hi ha prevista, d'altra banda, una sortida de la rúbrica amb diversos formats d'exportació (excel, pdf, fitxer xml). Aquests dies experimentarem el recurs per veure quin partit real se'n pot treure en el cas de llengües i competències de comunicació.