VISITES


22.5.11

[663] Comunicar l'enginyeria (6)

Continuem amb els recursos que ens ajuden a comunicar en certes disciplines universitàries. N'aporto alguns, també, a continuació, sobre les enginyeries. Es tracta, sens dubte, d'un territori de coneixement ampli i amb moltes ramificacions i especialitzacions. Els enllaços que ofereixo, una vegada més, no aspiren a cap mena d'exhaustivitat, sinó que volen ajudar a triar i remenar, a fer-nos conscients, sobretot, de la importància que s'atorga a aquestes qüestions en altres contextos. Novament els recursos que he seleccionat corresponen, sobretot, a l'àrea anglosaxona. Mentrestant, aquí, amb la nostra universitat en bancarrota, no és fàcil fer passos perquè la qüestió de la llengua especialitzada arribi a lloc: a incrementar el nivell de consciència del professorat sobre el tema i a fer augmentar la competència real dels estudiants. Ara que sembla que aquella crida d'enginyers cap a Alemanya que llançava Angela Merkel fa uns mesos ha quedat en ben poca cosa (les acadèmies no han notat un increment d'alumnes d'alemany), els que han de ser futurs enginyers poden esmerçar algunes hores a perfeccionar la llengua de les seves matèries. La institució universitària no els ensenyarà pas el llenguatge de l'especialitat com a tal i de manera sistemàtica. Ho faran alguns dels seus professors i professores amb consciència lingüística. O potser els mateixos estudiants com a aprenents autònoms. Espero que els recursos que aporto des d'aquest espai de foment de l'autoaprenentatge els puguin ser útils.