VISITES


16.12.08

[174] ICOM

Un parell de xerrades interessants avui a l'ICOM a Castelló. Una la de Pilar García Mayo, de la Universitat del País Basc (EHU), que ha parlat de "Multilingualism and CLIL: the need for task-based FonF (focus-on-form) approach". La ponent ha situat el fenomen complex del CLIL (un incís: hem sabut que els sumeris, cap al 3.000 a. C. ja el practicaven!) des dels seus orígens al Canadà i als EUA fins ara i ha posat en dubte seriosament que la competència gramatical i els aspectes formals del llenguatge quedin assimilats pels aprenents sotmesos a la immersió CLIL. Per això ha defensat un model de tasques en aquesta metodologia focalitzades en els aspectes formals. També ha estat interessant la intervenció de Julianne House a la taula rodona "Education and Multilingualism", amb el títol "English as a global lingua franca and multilingualism". L'autora ha explicat clarament la seva idea: "While many welcome the opportunity of using English as a means of enabling communication and securing understanding in many different contexts, others fear that the dominance of English in important domains of everyday life in many countries is a serious threat to multilingualism." House ha passat revista a tota mena d'arguments extrets de diverses disciplines (des de la sociolingüística a la psicolingüística) per defensar que l'anglès llengua franca (ELF) i no cap altra llengua franca té plena raó de ser. Un ELF entès gairebé com un registre, com una varietat dominada per persones multilingües per definició, com una llengua addicional i "a language for communication, not for identification". La conferenciant s'ha oposat a tots els atacs tòpics contra l'anglès llengua franca i ha afirmat que aquesta llengua no s'ha de veure com una amenaça i que l'ELF no ha de substituir altres llengües ni s'ha d'identificar amb cap projecte lingüicida imperialista. M'ha agradat que es referís a l'alternativa de la intercomprensió, ni que fos per indicar que era un projecte limitat, que es pot aplicar només a algunes llengües emparentades genèticament.