VISITES


5.6.11

[667] Entendre els centres d'idiomes

Acabo de llegir el text Docencia, aprendizaje y evaluación de segundas lenguas en las escuelas oficiales de idiomas (Barcelona: ICE UB; Horsori, 2011), de Neus Figueras, Plàcida Mingarro i Fuensanta Puig. Es tracta d'una obra que repassa tots els aspectes que determinen i configuren l'activitat de les EOI, i que ho fa d'una manera planera i alhora experta. L'obra avança com un corró des dels aspectes històrics, administratius i de context de les EOI fins a l'especificació d'aspectes de currículum, de programa i de programació de la docència. Especialment interessants em semblen els capítols dedicats a la seqüència didàctica i el pla de classe i, alhora, a la gestió de l'aula (gestió organitzativa, didàctica i afectiva) i a totes les decisions que aquesta gestió requereix en el docent. Destaco, igualment, el capítol dedicat a l'avaluació, que passa revista a tots els aspectes implicats en aquesta activitat. S'hi tracta del disseny de programes avaluatius que permetin aconseguir la validesa i la fiabilitat de l'avaluació i de les fases de desenvolupament d'aquests programes i la necessitat de bones pràctiques avaluatives. S'hi expliquen, també, els diversos tipus d'avaluació, a l'aula i fora l'aula (certificativa) i s'hi donen tota mena de consells i criteris per actuar amb correcció i seguint els protocols més oportuns en els processos avaluatius. El darrer capítol de l'obra planteja el futur de les EOI (“Las EOI del siglo XXI”): atén els nous perfils dels futurs usuaris, la necessitat d'enfocar la docència al foment del plurilingüisme, amb propostes orientades a competències “desequilibrades” o “irregulars”, i tracta de la consolidació futura de noves propostes de semipresencialitat. El text comenta també les característiques que ha de tenir el nou professorat d'idiomes i quines han de ser les seves competències actuals. Considero aquest text una lectura fonamental per als qui fan vida professional als centres d'idiomes, siguin o no EOI: des de les persones que els gestionen fins al professorat.