VISITES


4.1.13

[858] Comunicar 2.0

Llegeixo Comunicar 2.0: El arte de comunicar bien en el siglo XXI, de Filipe Carrera (Ed. Profit, 2012), guru de les xarxes socials a Portugal. És una obra que pot interessar sens dubte a totes les persones acostumades a reflexionar sobre allò que es relaciona amb la comunicació, les tècniques i els recursos per saber produir textos orals i escrits i els tipus de textos que fem servir regularment avui dia. Es tracta d'un text ple de consells útils, amb la veu d'un expert que ens explica que ha recorregut cinquanta països aplicant les seves tècniques de comunicació. El que podria ser una obra comercial sense més, com tantes n'hi ha al mercat sobre la comunicació eficaç adreçades a un gran públic, amb una pàtina fina d'explicació sobre la nova comunicació, és, però, més que això. A mi m'ha interessat per provar de veure com s'enfronta a la incorporació d'aquests aspectes anomenats 2.0, d'aquests trets que defineixen i condicionen la nova comunicació (nous dispositius, noves eines, noves pràctiques). I el text fa aquest pas amb solvència i ens parla d'un nou món comunicatiu amb una gran naturalitat, un bon tractament d'aspectes rellevants i una bona integració d'elements. Per exemple: es refereix als mapes conceptuals a la xarxa com si els haguéssim fet servir sempre; incorpora a l'explicació de l'estratègia comunicativa l'ús de les xarxes socials de manera significativa; parla de les presentacions no lineals amb programes del moment; tracta de la recollida de retorn per mitjà d'equips de votació electrònica a l'aula o la sala de conferències; reflexiona sobre l'audioconferència i la videoconferència i la forma de comunicar-s'hi adequadament (l'autor considera clau aquestes formes de comunicació en la conjuntura econòmica actual); parla del vídeo com una eina bàsica en comunicar; s'entreté en els mals usos habituals del correu electrònic. L'actitud general de Carrera al text és de donar suport a fer servir els nous mitjans i les noves formes de comunicació i d'encoratjar el lector a superar les barreres mentals en l'ús dels nous dispositius. Un aspecte no estrictament tecnològic que m'ha agradat del text són les referències a la comunicació davant audiències internacionals (aspectes de llengua i cultura) i davant les situacions difícils que es produeixen en parlar en públic. Comunicar 2.0 és un text, doncs, recomanable: directe, clar, fortament conatiu i amb la virtut de repassar els principals elements ja molt esbrossats de la comunicació oral i escrita aplicant-hi un bon vernís dels aspectes que configuren les noves maneres de comunicar-se.