VISITES


Comunicar les Ciències

COMUNICAR LA GEOLOGIA


Vull donar en aquesta entrada alguns recursos per a una millor comunicació de la geologia i, més en general, les ciències de la terra. Destaco molt especialment el projecte Writing Geology finançat pel Geography, Earth and Environmental Science (GEES) Subject Center (a The Higher Education Academy Subject Centre for Geography, Earth and Environmental Sciences, Buckland House, University of Plymouth). Aquest projecte té per objectiu “analyse the key weaknesses in geology students’ writing at undergraduate and postgraduate levels.The study consisted of: 1) analyses of student writing – both an expert evaluation of their writing and a quantitative comparison of key linguistic features between student and expert writing; and 2) a small set of action research training seminars designed to bring out the areas of weakness and identify possible strategies for dealing with them.” Es pot llegir l'explicació d'aquest projecte en un text fonamental, que m'atreviria a qualificar d'imprescindible: Writing geology: Key communication competencies for geoscience (S. J.Yates, N. Williams i A.-F. Dujardin). El projecte incorpora activitats per desenvolupar les destreses clau d'escriptura en els estudiants de geociències. D'altra banda, voldria recomanar, igualment, l'article de L. J. Donnelly Comunication in Geology... i el web de la biblioteca de la Simon Fraser University canadenca, on es poden trobar, per exemple, des de la guia d'estil Canadian Guide of Earth Sciences, fins a bases de dades de materials sobre la disciplina, accés a diccionaris i enciclopèdies de la geologia i les ciències de la terra, o tota mena d'enllaços per a l'escriptura i la citació de recursos i instruccions als autors per publicar textos de l'especialitat. Em sembla ben interessant, d'altra banda, la llista de gèneres discursius (amb definició i especificacions de format) que fa la US Geological Survey (Suggestions to Authors of the Reports of the United States Geological Survey, W. R. Hansen, editor). Vull destacar també altres recursos que poden ser útils. Sobre l'informe geològic, per exemple: Organisation and Content of a Typical Geologic Report (American Institute of Professional Geologists). O sobre la producció del paper en geologia, How to write a geological paper (D. M. Hirsch, Geology Department, Western Washington University). D'abast més general, la guia Guidelines for Writing in the Geosciences (M. Marx, Skidmore College), un document amb informació sobre research papers, com citar les fonts o, per exemple, aspectes que cal evitar en l'escriptura científica. D'altra banda, algunes de les publicacions destacades en la comunicació de la geologia i les ciències de la terra que poden ser un bon ajut als estudiants són les següents: Geowriting: A Guide to Writing, Editing, and Printing in Earth Science (R. L. Bates) o The art and the science of writing geoscience reports (B. Grant). Apunten cap a recursos útils, d'altra banda, l'Earth sciences resources guide (J. Murrey Atkins Library, The University of North Carolina at Charlotte) i el web Geology Writing Resources (State University of New York College at Cortland.) Afegeixo a les recomanacions una guia curiosa, Guidelines for Preparing Engineering Geology Reports in Washington (The Washington State Department of Licensing’s (DOL) Geologist Licensing Board), que transcendeix l'àmbit universitari. Si el que es vol és avaluar els productes dels alumnes (o facilitar-ne l'autoavaluació), es poden fer servir rúbriques com les que proporciona RCampus (desiguals pel que fa a la qualitat). Pel que fa a recursos en llengua catalana, finalment, el Termcat dóna notícia de diversos vocabularis de geologia (consulteu la seva biblioteca en línia, per l'àrea temàtica “ciències de la terra”). Entre els recursos que incorporen el català, vull destacar el Vocabulari de geologia de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, publicat pels Serveis Lingüístics d'aquesta universitat dins la col·lecció de Vocabularis Bàsics per a l'Alumnat (català, castellà, anglès, 2001). Es pot consultar en línia a UBTTerm.

COMUNICAR LA FÍSICA

Si ara mateix hagués de triar una obra sobre aquesta qüestió, no tindria dubte a recomanar l'estudi Comunicare la fisica (Massimo Armeni), en italià i en anglès, volum a l'abast a la xarxa que conté una àmplia reflexió sobre la percepció pública de la física, sobre internet i la comunicació de la ciència i sobre com es produeix la comunicació de la física a Internet. No em vull estalviar, tampoc, abans d'entrar en els recursos més pròpiament orientats a la comunicació acadèmica o científica de la física, la referència a una iniciativa de la UWS (University of the West of Scotland), Communicating Physics, que convida els estudiants, en forma d'un concurs, a explicar un projecte científic estrella. Dins ja del terreny més pautat de la comunicació acadèmica, vull donar referència, per començar, de recursos breus i orientadors sobre la comunicació de la física com ara Writing in Pshysics Courses (Marquette University) o la guia de consulta ràpida Guidelines for Writing Psysics Essays (University of Sydney). Altres guies d'un indubtable interès són: Physics Writing Guide, de James G. Mc Lean (State University of New York at Geneseo), que ensenya a escriure un article de física per a una revista des del punt de vista del format, l'estructura i l'estil. Writing about Psysics (and other Sciences), de la University of Toronto es presenta també com una eina molt útil. Hi llegim: “One of the best ways to clarify your thinking about the conceptual problems posed in your physics courses is to write about them. Writing forces you to think: to analyze ideas and arguments, to provide reasons and evidence for your own judgements and assertions, and to explain cogently to yourself and others some of what makes physics so intriguing to both specialist and layperson.” Una de les obres més sòlides sobre la qüestió que he pogut consultar és How to Write a Dissertation or Diploma Thesis in Physics, d'I. V. Hertel (Freien Universität Berlin). Són ben útils, d'altra banda, per a una consulta lleugera i visual però que no sacrifica gens cap contingut els dos recursos següents de la University of Regensburg Writing Physics Papers 101. Es tracta d'un interessant document en forma de diapositives que repassa qüestions com per a què s'escriuen papers, quin tipus de publicacions de física hi ha, quina és l'estructura d'un article de física, com es pot aconseguir una escriptura efectiva, què és el recurs LaTeX, què cal tenir en compte en el procés de publicació d'un paper... L'altre document de Regensburg és Physics oral presentations. Pel que fa a l'elaboració de report lab, es pot visitar, d'altra banda, Writing a Physics Lab Report (University of Manitoba). Recomano també, d'altra banda, les especificacions sobre escriptura de la física relacionades amb la programació LaTeX, un sistema estàndard de preparació dels documents tècnics i científics que permet els als autors no preocupar-se excessivament per l'aparença dels textos, perquè ajuda a resoldre aquestes qüestions (es pot consultar, sobre LaTeX, el web LaTeX – A Document preparation System). Pel que fa a bibliografia en català que permet millorar els textos d'aquesta especialitat, vull descatar diverses obres terminològiques (consulteu l'espai virtual del Termcat que en dóna notícia). Se'n poden destacar els recursos següents, en línia: el Vocabulari de física de la Universitat Jaume I (Servei de Llengües i Terminologia), el Vocabulari de física de la Generalitat Valenciana o el Vocabulari de física (català, castellà, anglès, dins la sèrie de vocabularis bàsics per a l'alumnat) de la Universitat de Barcelona (Serveis Lingüístics). El Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic de la UIB, d'altra banda, dóna informació de diverses obres interessants en català i altres llengües.

COMUNICAR LA BIOLOGIA (1)

La biologia té, com totes les disciplines, unes especificitats de llengua i comunicació. Dono alguns recursos que ens ajuden a reflexionar-hi. M'agrada el centre Writing Across The Curriculum de la Marquette University, que recull unes orientacions breus i clares sobre Writing in Biology Courses. Es tracta d'informació sobre aspectes com l'estructura de l'oració, convencions de citació, qualitats més valorades en l'escriptura de la biologia i els típics assignments amb què es pot trobar un estudiant de la matèria (diversos gèneres discursius que sol haver de resoldre: assaig de recerca, assaig breu, informes breus i informes de laboratori). També em sembla interessant el web de la University of Minnesota (Center for Writing de l'Student Writing Support). Dóna excel·lents consells breus adreçats a la lectura de la biologia (de manuals, articles, dades, i ofereix també estratègies de lectura) i a l'escriptura de la disciplina (triar les fonts, aportar dades escaients, integrar els materials, trobar el to...). Orienta, també, sobre els gèneres principals (ressenya, crytical analysis essay, lab report). Vull destacar també A Guide To Writing in The Biological Sciences (Department of Biology, George Mason University). Em semblen molt útils, d'altra banda, les plantilles, exemples i checklists que facilita Karin Knisely (Bucknell University) en relació amb la presentació oral, l'informe de laboratori o les sessions de pòsters. Igualment utilíssimes són les guies/eines per elaborar els documents propis de la biologia i per a la lectura de textos de biologia de la University of Connecticut (UConn Writing Center). Es pot donar un cop d'ull, també, al web Reading and Writing in Biology (Kenyon College) i a l'Alverno Guide to Writing in Biology (Alverno College). Altres enllaços que poden resultar útils per a la producció de gèneres discursius concrets són els següents: per als informes de laboratori (els populars lab reports), es pot consultar Formal Biology Lab Reports (The Writing Center, Clarion University of Pennsylvania), Writing Biology Laboratory Reports (University of Richmond), que incorpora interessants exemples sobre passatges concrets, indicant encerts i errors. Per als lab reports, es pot citar igualment How To Write Lab Reports For Biology (Biology Department, Union College), o el ben útil, per a l'avaluació d'aquests documents, Lab report rubric (The Biology Corner). Si es vol un exemple d'informe de laboratori, es pot consultar Lab Report Example.

COMUNICAR LA BIOLOGIA (2)

Hem parlat de diversos recursos per comunicar la biologia. Els pòsters com a eina de comunicació científica són també objecte d'atenció i consells a diverses universitats. Pot servir per donar criteris l'interessantíssim i complet Advice on designing cientific posters (Colin Purrington, Swarthmore College, Pennsylvania). També el recurs Abstract Guidelines (University of Illinois at Springfield) ajuda a fer abstracts i pòsters en biologia. Pot ser interessant, igualment, consultar seleccions de pòsters de biologia com la que obtenim fàcilment a Google. Pel que fa a l'assaig de biologia, d'altra banda, es pot donar un cop d'ull a Academic Writing Blog (Essay Town). La mateixa font també dóna criteris per a l'elaboració de l'article de recerca en aquesta disciplina.Els recursos en català per comunicar la biologia són diversos. És imprescindible visitar la Biblioteca en línia del Termcat (seccions ciències de la vida, botànica, zoologia, sobretot), on es dóna notícia de diversos vocabularis i altres recursos d'interès. És molt recomanable, igualment, la consulta del recurs Què cal saber?, de la Societat Catalana de Biologia, un recurs amb història que és a l'abast, parcialment, en paper i, parcialment, a la xarxa (a partir del número 101). Fan un gran servei als estudiants, d'altra banda, els vocabularis bàsics dels Serveis Lingüístics de la UB, d'àmplia difusió interuniversitària, com ara Vocabulari de biologia cel·lular (català, castellà, anglès), Vocabulari de biologia: zoologia (català, castellà), Vocabulari de biologia: genètica (català, castellà, anglès), Vocabulari de biologia: bioquímica (català, castellà, anglès), Vocabulari de botànica (català, castellà, francès, anglès), Vocabulari de biologia: ecologia (català, castellà). Recomano una visita, també, per a qüestions terminològiques o lexicogràfiques (no tan sols per al català) a la pàgina de Diccionaris en línia del Gabinet de Terminologia de la UIB (secció ciències de la vida).

COMUNICAR LA QUÍMICA

Avui parlem de la comunicació de la química. Vull recomanar, per començar, diverses orientacions en forma de guies per a l'escriptura d'aquesta disciplina, sens dubte útils. Es tracta de Writing Guide for Chemistry (Oregon State University), Chemistry Writing Guide (Swarthmore College), Chemistry (Alton L. Wilmer Writing Center, Lynchburg College), Why Writing Matters in Chemistry (Writing Center, Saginaw Valley State University), Writing in Chemistry Courses (Writing across the curriculum, Marquette University) i A Brief Guide to Writing in Chemistry (Department of Chemistry, Kenyon College). Una lectura dels consells i indicacions d'aquests textos pot donar més criteri a professorat i alumnat per a l'escriptura de la química al nostre àmbit. He seleccionat, d'altra banda, uns quants recursos que poden ajudar específicament a escriure un informe de laboratori. El que m'agrada més és Report Writing (C. Chany, University of Illinois at Chicago and Rush University). També em sembla interessant How To Write Lab Reports (Laboratory Reference Manual, Reed College), recurs que conté criteris d'avaluació dels informes de laboratori, descripció de les seccions que tenen i un bon repàs dels errors més comuns en anglès a l'hora de redactar-los. Trobem més orientacions, d'altra banda, a Formal Chemistry Lab Reports (The Writing Center, Clarion University of Pa.) i a la Guide to Writing a Lab Report for Chemistry and Biochemistry Students (N. Gold, Student Learning Services, Concordia University ). A banda els informes de laboratori, també són eines d'escriptura rellevants els notebooks de laboratori. Pot ser útil, en aquest sentit, la consulta de How to Keep a Notebook (ChemLab, Dartmouth College), on llegim: “One of the most useful skills you will acquire in the laboratory is the proper use of a laboratory notebook. Notebooks, or other formally kept records, are an essential tool in many careers, ranging from that of the research scientist to that of the practicing physician. The effort invested in developing good habits of notebook use will be amply repaid for students who pursue a future in the basic or applied sciences. Experience has indicated that skillful notebook use is developed by most students only through continued special effort--it does not come naturally. Some of the main principles of sound notebook use are outlined below". Per a la redacció dels papers, d'altra banda, pot ser útil Writing the Chemistry Paper (Dartmouth Writing Program, Dartmouth College). Un altre dels gèneres de discurs habituals en la química, com en altres disciplines, és el pòster científic. Poden anar bé, per a l'elaboració del pòster, les indicacions següents: How To Prepare and Present a Scientific Poster (Department of Chemistry, University of Virginia), amb informació sobre com preparar el pòster de química, criteris que s'han de tenir en compte i fins i tot models de plantilles descarregables. D'altra banda, per a qüestions relacionades amb les citacions i les referències recomano Citation Style Guide for Chemistry (University of Canterbury) i per a les qüestions relacionades amb l'escriptura de les fórmules químiques (LaTeX) es pot consultar el web de Wikibooks. Pel que fa a la comunicació de la química en català vull destacar, dins la sèrie de vocabularis bàsics de les universitats catalanes, el Vocabulari de química (català, castellà, anglès) (UB) i un ampli elenc d'obres sobre el lèxic i la terminologia de la química (sovint multilingües) de què dóna notícia la Biblioteca en línia del Termcat (consulteu l'àrea temàtica de química). Recomano molt un cop d'ull, també, als recursos terminològics del Gabinet de Terminologia de la UIB sobre l'especialitat de la química.

COMUNICAR LES MATEMÀTIQUES

Vull començar aquest apunt recomanant dues guies excel·lents que ajuden a escriure les matemàtiques. Es tracta de How to Write Mathematics (K. Houston, University of Leeds), imprescindible, i del document A Guide To Writing Mathematics (K. P. Lee ). Aquesta darrera és una guia més breu. Tracta aspectes clau com la combinació de paraules i fórmules i de paraules i símbols, l'escriptura de les idees en la matemàtica, com tenir en compte l'audiència en els textos, com definir variables i fórmules, com introduir elements gràfics a les explicacions de la disciplina... El text conté exemples constants de bones i males pràctiques i, al final, una útil checklist de comprovació. També vull destacar especialment Advice for Undergraduates on Special Aspects of Writing Mathematics (S. B. Maurer, Swarthmore College). D'altra banda, vull donar notícia també en aquest post d'una constel·lació de de textos més breus, de consum ràpid, que se solen plantejar com una llista de consells directes per a l'escriptura de les matemàtiques. Triant i remenant m'han semblat útils els següents: Tips on Writing in Mathematics (adaptat de P. Zorn), How to Write Mathematics (M. Erickson), A Guide to Writing in Mathematics Classes (A. Crannell, Franklin & Marshall College), Writing Mathematics (E. Berry, J. Lawson), Suggestions for Writing Mathematics (D. Hill, University of California) o Writing Mathematics Correctly (D. P. Wegener). També pot resultar orientadora la breu Writing in Mathematics, Statistics and Computer Science Courses (Marquette University). Altres textos d'interès són How to Write Mathematics (P. R. Halmos), How to Write Mathematics (U. Alberta) o How to write mathematics clearly (M. Leitch). També puc recomanar el text per a la reflexió The language and grammar of mathematics (T. Gowers). Sobre la qüestió dels gèneres discursius que es fan servir en la comunicació de la matemàtica, veig interessant el web de la Westfield State College Writer's Guide, a la secció “Genres in Mathematical Writing”: hi explica els research papers, expository or survey articles, book and paper reviews, laboratory reports, personal journals i les solutions to problems. També pel que fa als gèneres discursius, és útil Writing a Research Paper in Mathematics (A. Reiter). Un capítol a part força decisiu són els webs que ajuden a escriure la matemàtica des del punt de vista més formal: per a les qüestions relacionades amb la programació LaTeX recomano visitar aquest espai o també Hints, tips and help for writing mathematics well (també de K. Lee, Purdue University Calumet). Pel que fa a algunes de les publicacions més populars en l'àmbit anglosaxó per a l'escriptura de les matemàtiques, destaco les següents (a partir de la pàgina d'Amazon). Se'n destaca l'obra How to Write Mathematics (N. E. Steenrod, P. Halmos, et al.). Un bon elenc de recursos en anglès per continuar investigant es pot trobar, finalment, a: How to Write Mathematics (B. Ycart). Pel que fa a la llengua catalana, s'han editat diversos vocabularis de matemàtiques (amb l'impuls de diverses institucions del País Valencià i Catalunya), d'abast divers i incloent diverses llengües. La biblioteca del Termcat, a l'àrea temàtica de matemàtiques i estadística, dóna notícia d'aquestes publicacions, algunes de les quals es poden consultar en línia com el Vocabulari de matemàtiques (UB, UAB), eina bàsica per a l'alumnat que pren en consideració el català, el castellà i l'anglès. Entre les obres lexicogràfiques destaca el Diccionari de matemàtiques i estadística (Barcelona: Enciclopèdia Catalana: Universitat Politècnica de Catalunya, 2002. 480 p.).

COMUNICAR LES CIÈNCIES AMBIENTALS

Són innombrables les obres per ajudar a escriure ciència que ens poden ser útis, en general, en el camp de les ciències ambientals. D'altra banda, diversos enllaços útils per a aquesta dsiciplina s'han recollit ja en altres espais d'aquest bloc com els que es dediquen a la geografia o la biologia. No hem d'oblidar que les ciències ambientals són un àmbit altament multidisciplinari. Alguns textos interessants per comunicar les ciències ambientals són els següents: Making Sense in Geography and Environmental Sciences. A Student's Guide to Research and Writing, Revised with up-to-date MLA & APA Information (M. Northey, D. Knight, D. Draper, 2010). Es tracta d'una obra que tracta dels aspectes d'estil, gramàtica i ús de la llengua i que ensenya a redactar propostes i informes de recerca, informes de laboratori o treballs de camp. Un altre text destacable és Communicating in Geography and the Environmental Sciences  (Meridian: Australian Geographical Perspectives) (I. Hay). És interessant també una consulta als recursos com diccionaris i eines per a la comunicació de la Biblioteca de la Universitat de Calgary. També poden resultar interessants aquestes orientacions: Essay Writing Guide - Guidelines for the Submission of Essays and Assignments in the School of Geography and Environmental Science (Monash) o donar un cop d'ull al web Department of Environmental Science and Biology Scientific Writing Policy (The College at Brockport). No s'han d'oblidar, d'altra banda, els recursos terminològics que ens ofereix sobre àmbits específics de la disciplina la biblioteca del Termcat.