VISITES


9.3.13

[874] Etimologia i aprenentatge de llengua (i 2)

Parlava a l'entrada anterior d'una lectura recent, Etimologicón, de Javier del Hoyo (2013). El recurs a l'etimologia per aprendre llengües és una estratègia fenomenal, de reflexió sobre el codi i d'augment de la consciència lingüística, que penso que en general s'hauria de treballar més a l'aula i fora l'aula. A les classes de llengües en què es poden fer aflorar fàcilment parentius amb les llengües dels aprenents, segur, però també a les classes de llengües on aquesta operació no és tan senzilla (alemany per a catalanoparlants, anglès per a catalanoparlants...) amb la idea d'afavorir que l'aprenent pugui establir connexions de paraules, amb l'objectiu que pugui crear autèntiques xarxes de mots relacionats (tan sols en la llengua que aprèn, per exemple). L'atracció per l'etimologia com a via d'accés a la veritat de les paraules forma part d'un passat remot. El gust per l'etimologia per ser conscients de l'origen (no de la veritat) de les paraules és, en canvi, interessant. I és gran el potencial del domini de l'etimologia per poder comprendre la posició de les paraules respecte a altres que hi estan relacionades, a l'interior de la mateixa llengua i dins l'enorme xarxa que constitueixen totes les llengües que anem aprenent. Considero que el coneixement de l'etimologia és un recurs més (no menor) per eixamplar i falcar la competència plurilingüe, un recurs transversal que ens ajuda a fer un pas enrere respecte als idiomes entesos com a constructes culturals perfectament individuats, sovint amb uns límits forçats i absurds des del punt de vista lingüístic. Penso que fent aquest pas enrere, aquest viatge en el temps a què ens duu l'etimologia, som més a prop de sentir la competència plurilingüe, que no és una addició de llengües en el parlant, sinó una amalgama. Una amalgama que no es pot percebre nítidament des de la unicitat radical de les llengües ni des d'enfocaments només sincrònics o des d'enfocaments que defugen focalitzar en la forma perquè es proclamen sense fissures comunicatius.