VISITES


30.10.08

[131] Atraure estudiants a una Europa diversa

La Comissió Europea ha llançat el lloc web Estudiar a Europa per promoure l'ensenyament universitari europeu fora del continent i atraure-hi estudiants. Al web es formula la pregunta: "per quin motiu cal anar a estudiar a Europa?" Hi faig una petita cerca per veure si la diversitat cultural i lingüística és un tret valorat per projectar i vendre a l'exterior les universitats europees. Un dels tres motius principals que destaca el web és, precisament, la diversitat (“Europe offers a unique cultural experience in a dynamic, multinational environment. Besides earning a world-class qualification, you'll have the chance to learn new languages and intercultural skills that are of great value to future employers and an essential advantage in an ever-changing world”). La visió genèrica que es dóna de les universitats de l'Estat espanyol al web, però, és pobra i estereotipada. Entre els “Cultural dos and don'ts” s'indica, només: “Do be respectful of those around you, and they'll usually be the same; Do make sure you take advantage of what Spain has to offer, including delicious tapas!; Don't be overly polite - excessive politeness can be seen as annoying; Don't go out too early - nightlife gets going very late in Spain, with nightclubs filling up around 2 a.m.” No n'hi ha prou, és clar, amb aquests quatre clixés per facilitar la competència intercultural. Vull deixar constància, també, que la Comissió Europea ha creat una eina descarregable a Internet, el Communication tool-kit, de comunicació, relacionada amb el web “Estudiar a Europa" que té l'objectiu d'ajudar les universitats a donar-se a conèixer millor a escala internacional. Aquesta eina, interessantíssima, proporciona orientacions sobre com formular missatges clau i elaborar tècniques de màrketing, o sobre com potenciar la relació amb els antics alumnes, per exemple. Entre altres aspectes, l'eina ajuda a generar missatges clau promocionals per audiències (estudiants, institucions acadèmiques europees, institucions acadèmiques no europees, pares des alumnes, públic en general, empleadors...). Un exemple de missatge proposat per l'eina per als estudiants relacionat amb la diversitat seria: “Europe is easy to move around, and offers a unique cultural experience. In addition to a world-class qualification, you will have the chance to acquire linguistic and intercultural skills that are of great value to future employers.” (p. 15) L'eina ofereix també bons exemples de promoció de les universitats per diversos mitjans (dedica diverses pàgines a la promoció per mitjà dels blocs, per exemple). Vull destacar, també, el capítol “Effective planning for cultural diversity” que ajuda a analitzar les accions a emprendre per promoure i difondre la diversitat cultural de les universitats. Amb instruments de planificació d'aquest calibre a l'abast, improvisar és inimaginable.