VISITES


Comunicar les Enginyeries

COMUNICAR LES ENGINYERIES

Pel que fa a la comunicació en l'àmbit de les enginyeries vull destacar tres recursos especialment destacats, per començar. El primer l'ofereix el Writing@CSU de la Colorado State University. Es tracta d'una guia completíssima sobre la comunicació de l'enginyeria en diverses de les seves branques. Conté guies com les següents: "Communicating as a Civil Engineer", "Communicating as a Mechanical Engineer", "Communicating as an Electrical Engineer", "Civil Engineering Lab Reports", "Electrical Engineering Lab Reports", "Project Notebooks", "Engineering Proposals", "Engineering Technical Reports". Aquests recursos incorporen un gran desplegament d'observacions, amb una presentació adequada a la lectura per ordinador. Vull destacar, d'altra banda, el web Writing in Engineering, del prestigiós Purdue Online Writing Lab (University of Purdue), que conté, per exemple, "Writing Engineering Reports", o un "Handbook on report formats". És molt interessant, a més, el recurs Writing in Engineering de la Monash University, que destaca pel seu plantejament didàctic (conté informació sobre l'escriptura dels technical reports, els lab reports, i també altres recursos interessants de la Monash University relacionats amb l'aprenentatge i la comunicació de l'enginyeria. Vull parlar també d'altres recursos per a la comunicació en enginyeria: un web excel·lent de la University of Toronto Faculty of Applied Science and Engineering (Engineering Communication Center), del qual és interessant l'Online Handbook que conté (“Types of Documents”, “Components of Documents”, “Accurate Documentation”, “Oral Communication”, “The Writing Process”). Pot ser útil consultar, d'altra banda, la completa Writing Guidelines for Engineering and Science Students (Virginia Tech), que atén diversos tipus de textos dels enginyers (presentacions, correspondència, informes formals de diversa mena) o la guia en línia sobre l'escriptura en l'enginyeria Report Writing Style Guide for Engineering Students (d'Anne Winckel i Bonnie Hart, de la University of South Australia). Recomano també Writing in Information Technology and Engineering (George Mason University), amb reflexió interessant distingint l'estil acadèmic i el tècnic (amb enllaços enfora i material del centre). Són útils, igualment, les "writing suggestions" per a l'enginyeria civil de la School of Engineering de la Southern Illinois University Edwardsville, relacionades amb la seva formació, que contenen orientacions per “Writing Effective Memos”, “Interoffice Memos”, “Formal Report”, “Report Attachments”, etc. Em sembla interessant, també, el programa desenvolupat per The College of Engineering (Washington University) per avaluar la competència comunicativa dels enginyers. Es poden consultar, igualment, les recomanacions elementals de la guia d'escriptura per a enginyeria de l'Swarthmore College o la Guide to technical report writing de la University of Sussex. Pel que fa a obres en suport de paper, sobre enginyeria, destaco les recomanades per les NCSU Libraries i obres com A Guide To Writing as an Engineer (D. Beer, D. McMurray, 2009, 3a edició) o Writing Engineering Specifications (P. Fitchett i J. Haslam). Una àmplia selecció de bibliografia amb textos que ajuden a escriure en l'àmbit de l'enginyeria, des de la Biblioteca de la University of Canterbury és el següent. Altres obres interessants són Engineering Communication (R. Irish i P. E. Weiss, 2009) i des de l'angle de l'anglès com a llengua d'especialitat per a enginyers, Reading and writing english for engineers (A. Miranda, J. Calle, 2006). Pot resultar interessant, també, des de l'angle de l'ensenyament de l'escriptura, el web Teaching Portfolio for Engineering Lab Courses (Teaching Writing in Engineering: An Institute for Graduate Students, The University of Illinois at Chicago estiu del 2001). Finalment, destaco els vocabularis bàsics multilingües d'especialitat com Vocabulari bàsic d'instrumentació electrònica (Pere Joan Riu, Dept. d'Enginyeria Electrònica de la UPC i el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, 2000), en castellà, català, anglès; Vocabulari bàsic d'enginyeria industrial. Mecànica. Termodinàmica (Joaquim Agulló, Anna Cadenato i Salvador Cardona, professors de l'ETSEIB, i el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, 1998), en català i castellà, i el Vocabulari bàsic de projectes d'enginyeria (Joaquim Lloveras Macià (ETSEIB) i Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, 1998), en català, castellà, anglès, alemany. Consulteu la biblioteca del Termcat per a altres recursos terminològics en català.