VISITES


26.2.09

[229] Centres d'idiomes centrats

Els centres d'idiomes universitaris no poden acceptar haver-se de quedar en una incerta perifèria del sistema universitari, un sistema amb el qual han mantingut des de sempre un sòlid compromís formant persones en competències lingüístiques, vetllant per la qualitat en l'ús de les llengües o contribuint a definir i desplegar la política lingüística institucional. Llegim a elcomerciodigital.com d'avui que la Universitat d'Oviedo ha implantat una fórmula atractiva, que situa el centre d'idiomes de la universitat al bell mig de la institució: "La Universidad concentra la enseñanza de idiomas en La Casa de las Lenguas". Aquesta universitat ha volgut tenir un centre d'idiomes que tingués la mateixa consideració que qualsevol altra facultat del centre. La Casa de Las Lenguas aglutina activitats molt diverses vinculades amb les llengües (que eren esparses fins ara en diferents vicerectorats i serveis: aquesta música sona) i ofereix formació en espanyol per a estrangers i en llengües modernes (vuit llengües, entre les quals hi ha el xinès, el japonès i l'àrab). El nombre de persones que La Casa de las Lenguas forma és d'unes 1.500 per any i hi treballen gairebé 40 formadors. El centre també s'orienta cap a l'exterior, amb funcions d'acadèmia però, alhora, de "servei lingüístic": es proposa atendre les necessitats d'empreses i institucions externes i engegar un servei de traduccions per a empreses i per als investigadors de la Universitat d'Oviedo. Destaco aquestes paraules que reprodueix la premsa, pronunciades per la vicerectora d'internacionalització i cooperació per al desenvolupament de la Universitat d'Oviedo: «Queremos que éste sea un centro muy dinámico, no una academia de idiomas. Por eso habrá aulas de autoaprendizaje, cursos intensivos a la carta, talleres de conversación o un club de actividades culturales y de ocio, además de tener su propia línea editorial, con la publicación de materiales para el aprendizaje». La Casa de las Lenguas de la Universitat d'Oviedo sembla un bon model, doncs, de centralitat d'un servei en una institució educativa i d'orientació a la innovació i el dinamisme. Amb la visibilitat que pren aquest centre, equiparable a una facultat, és impossible que no s'hi compti quan es pensi en necessitats lingüístiques i aprenentatge de llengües.