VISITES


26.9.08

[82] Perfil de l'ensenyant de llengua

Qualsevol pla de formació dels ensenyants de llengua d'un centre ha de tenir en compte, en un context com l'actual ple de transformacions, múltiples aspectes. Deixo constància, aquí, de dos documents que poden ajudar a perfilar les necessitats formatives d'aquests ensenyants. D'una banda, l'article de Montserrat Gimeno a Llengua i Ús (núm. 35, 1r quadrimestre de 2006), amb el títol "El seminari sobre el perfil de l'ensenyant de llengua...". L'autora hi reporta el treball fet a la Universitat de Vic l'any anterior per experts en l'ensenyament de la llengua de diversos nivells educatius. S'hi parla de diverses facetes de l'ensenyant: "l'ensenyant expert", "l'ensenyant pedagog", "l'ensenyant didàctic" i "l'ensenyant autònom" i s'especifiquen diversos aspectes per a cada faceta. Vull deixar constància, també, d'un document molt interessant, l'European Profile for Language Teacher Education. A frame of reference, d'M. Kelly i M. Grenfell, de la Universitat de Southampton. En voldria destacar els ítems següents, que em semblen aspectes fonamentals de la formació del formador en llengües. Pel que fa a estratègies i habilitats: “training in ways of adapting teaching approaches to the educational context and individual needs of learners”; “training in the critical evaluation, development and practical application of teaching materials and resources”; “training in methods of learning to learn”; “training in the development of reflective practice and self-evaluation”; “training in the development of independent language learning strategies”; “training in Content and Language Integrated Learning (CLIL)”; "training in the use of the European Language Portfolio for self-evaluation”. I pel que fa a valors: “training in social and cultural values; “training in the diversity of languages and cultures”; “training in the importance of teaching and learning about foreign languages and cultures”; “training in teaching European citizenship”; “training in team-working, collaboration and networking” i “training in the importance of life-long learning”. Tot un programa de formació.