VISITES


18.8.10

[524] Llenguatge visual

La comprensió dels llenguatges visuals i la capacitat de generar productes que els manipulin i els incorporin amb criteri, en una cultura cada cop més multimodal, és una veritable necessitat que haurien de preveure d’una forma central els diversos nivells educatius. La revolució digital en què ens trobem immergits ha afavorit extraordinàriament la barreja de llenguatges, de manera que els productes basats radicalment en text a Internet són cada vegada més escadussers. La propagació a la universitat de l’alfabetització en aquesta qüestió entre els alumnes, tot i l’enorme importància que té, és inexistent de forma generalitzada. Com amb la resta de competències informacionals (i, en particular, les digitals), el professorat conscienciat entoma aquesta qüestió i hi dóna cobertura des de la seva matèria. Ens trobem en el terreny de les pràctiques, en el millor cas de les bones pràctiques. Un web que pot ajudar en aquesta alfabetització a la universitat és Alfamedia (Universitat de Granada, direcció de M. Pinto, 2006), que vol “capacitar al estudiante en las competencias del aprendizaje visual a través de la imagen —tan importante en el contexto de las nuevas tecnologías— mediante el uso de recursos hipermedia, favoreciendo el manejo de cualquier tipo de recurso informacional, con el fin de favorecer un aprendizaje integrado e innovador, autónomo y reflexivo”. Es tracta d’un portal adreçat sobretot a estudiants d’algunes disciplines universitàries, però d’interès general per a la comunitat universitària. Ofereix, en un to divulgatiu, continguts i activitats. Els continguts es presenten en quatre espais: “cultura multimèdia”, “agents informatius”, “canals d’informació” i “recursos”. Em semblen interessants les presentacions, senzilles i útils, dels llenguatges cinematogràfic, radiofònic, televisiu, de premsa i d’internet. Es tracta d'un web interessant, que orienta sobre un terreny en moviment constant (encara que sobta, indubtablement, que es basi d’una manera tan aclaparadora en el text).