VISITES


18.12.08

[175] Aprendre llengües amb tecnologia

L'EACEA (Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency), organisme de la Comissió Europea, elabora actualment un estudi sobre Impact of the ICT and New Media on Language Learning. Un dels instruments que fa servir el projecte és un interessant qüestionari (té versions en alemany, grec, castellà, suomi, francès, anglès i hongarès) que formula una bateria de preguntes clau (10-15 minuts per respondre-les) sobre el paper de la tecnologia en la vida de les persones i sobre els usos i percepcions en el cas de l'aprenentatge de llengües. L'imperatiu que senten molts centres d'idiomes de fer formació amb tecnologia (fent servir campus virtuals, per exemple, o materials didàctics multimèdia) sol basar-se en la voluntat de les organitzacions de no perdre pistonada en l'evolució vertiginosa dels nous avenços tecnològics, o, en el cas dels centres d'idiomes situats a les universitats, en la voluntat de no descavalcar d'un nou sistema universitari que aposta decididament per la formació bimodal i virtual. Ara: rarament es coneixen les opinions dels aprenents d'idiomes sobre la qüestió. Quins hàbits tenen d'ús de la tecnologia? Quina opinió els mereix l'aprenentatge que s'hi basa? Quines expectatives tenen pel que fa a aquesta qüestió? Com els agrada més aprendre? Sovint els formadors del Servei ens retraten uns joves que no són tan nadius tecnològics com de vegades ens pensem, o que demostren ser-ho per al que volen (no sempre per aprendre llengües). Al costat d'aquestes persones girades d'esquena a l'aprenentatge de llengües basat en la tecnologia, moltes altres persones el consideren ja una forma d'aprenentatge imprescindible. Necessitem dades. La formació amb productes propis basats en la tecnologia és cara (i amortitzable només a llarg termini) i no convé equivocar-s'hi. El qüestionari de la Comissió Europea pot ser un bon instrument de calibratge.