VISITES


26.10.10

[564] Recurs en línia de llengua de signes catalana

El grup de recerca TransMedia Catalonia de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat un recurs virtual basat en l'autoaprenentatge de llengua de signes catalana amb el suport del Consell Social de la UAB. Es tracta de Signem. La guia conté sis unitats, les primeres de les quals es dediquen a aspectes generals com la sordesa (què és una persona sorda, què és la comunitat sorda, quines pautes de comunicació hi ha amb una persona sorda), les llengües de signes (què son les llengües de signes, quins paràmetres formen els signes, quins són els articuladors actius i passius, com és l'alfabet dactilològic del català) i les implicacions que tenen aquestes llengües per als seus usuaris. La resta del material introdueix a la llengua de signes catalana amb l'objectiu de facilitar una comunicació bàsica amb les persones que fan servir aquesta llengua. Signem ens introdueix a les salutacions, els agraïments, les presentacions, els colors, l'expressió del temps, els nombres, el lèxic de la família i lèxic i fraseologia relacionats amb el context universitari i el contacte amb els seus diversos col·lectius. També hi trobem (unitat 5) qüestions relacionades amb el verb, l'asserció, la negació i la interrogació. Cadascuna de les unitats del material comporta una hora de temps d'estudi. El mitjà utilitzat per mostrar els signes és, com no podia ser d'altra manera, el vídeo. Celebrem, doncs, l'aparició d'aquest material que ens obre la porta a la llengua de signes catalana, uns mesos després que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei de la llengua de signes catalana (25 de maig).