VISITES


Comunicar les Arts i les Humanitats

COMUNICAR LA HISTÒRIA

A la xarxa hi ha diversos recursos interessants per a l'escriptura acadèmica de la història, elaborats per diversos autors o sovint des de centres d'escriptura. Posats a triar entre els millors d'aquests recursos de l'àmbit anglosaxó, vull destacar els següents: Reading, Writing and Researching for History: A Guide for College Students (P. Rael, Bowdoin College ), també en versió pdf. Hi trobem reflexions interessants sobre la lectura dels textos d'història, la composició dels arguments, la recerca, l'estructuració i l'escriptura del paper d'història, etc. Considero eines de gran ajut, igualment, el polidíssim document A Brief Guide to Writing the History Paper (D. Wewers Writing Center, Harvard College) i la guia Writing a Good History Paper (A. Kelly, History Department, Hamilton College). També em sembla un recurs solvent Writing on History at Queens College (NY). Altres orientacions interessants les forneixen webs com Writing the History Paper (Dartmouth Writing Program) o Writing about History (University of Toronto). Recomano, d'altra banda, les orientacions de guies com Writing Essays in History (Macquarie University, Austràlia), Writing in History (Writing studio. Duke University), Guide to Writing History Papers (T. F. Carney, History Department, Southern Oregon University) o Writing in History Courses (Marquette University). Mereixen un cop d'ull, igualment, els handouts de The College of William & Mary (History Writing Resource Center) i el web History (University of North Catrolina at Chapel Hill). Un recurs excepcional, d'altra banda, pel seu plantejament didàctic i l'excel·lent concepció per al treball a la xarxa és Skills for writing in History (Monash University). Tanco les recomanacions amb How to Write a research Paper in History (Wikibooks) i el web, interessant per a moltes disciplines acadèmiques, de la GMU, The importance of writing in History (Department of History and Art History, George Mason University). Baixant a un terreny específic, el de la citació de recursos electrònics, pot resultar útil Citing Electronic Information in History Papers (M. Crouse, Department of History, The University of Memphis). Pel que fa a publicacions en paper que ajuden els estudiants universitaris a comunicar més bé la història, tinc referència de dues obres interessants: A Pocket Guide to Writing in History, de M. L. Rampolla i Writing History Essays, d'Ian Mabbett. Respecte a recursos relacionats amb la llengua catalana , el Termcat (biblioteca en línia, àrea temàtica d'història) dóna referència de diversos diccionaris o vocabularis (d'arqueologia, prehistòria, història de Catalunya, conceptes històrics, moviment obrer, història social de la dona, història contemporània, etc.). Per mitjà del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears (Diccionaris en línia del Gabinet de Terminologia) podem accedir també a alguns altres recursos d'interès, en català i altres llengües.


COMUNICAR L'ANTROPOLOGIA

Parlem avui d'alguns recursos per a la comunicació de l'antropologia. El meu recurs preferit és A Concentrator's Guide to Reading and Writing Social Anthropology, de S. Lahiri, L. Mahmud i J. Herron, del Harvard College, que no dubto a qualificar d'eina excel·lent, amb una reflexió sobre la naturalesa dels textos (des de l'angle de la lectura i de l'escriptura) de la disciplina ("This guide starts from the position that the writing practices and conventions of anthropologists are not always transparent, and that engaging with the questions, data, and conclusions found in anthropological texts is not a self-evident task."). A la primera part de la guia s'aborda "the major forms of publication in social anthropology that you are likely to encounter in your courses and suggest some strategies for reading them more effectively". L'obra també prova de donar, pel que fa a l'escriptura, "textual strategies that authors employ to engage with ideas and to move them in new directions": "we list out and unpack six moves that are commonly encountered in prose written by anthropologists". Una secció de la guia es dedica a la composició dels treballs típics de la matèria: "short weekly response papers of a page or two, one or more lengthier essays whose topics may be assigned or left to your choosing, and an individually-designed research paper due at the end of the term". El text conté també recursos de suport a l'escriptura. Considero interessant, també, l'AAA [American Anthropological Association] Style Guide (2009), que exposa de manera molt clara les qüestions relacionades amb les convencions i l'ortografia (per a l'anglès) en escriure sobre antropologia. Trobo ben interessant, també, el web de l'Anthropology Library (Berkeley University of California), que permet accedir a les exigències que desenes de revistes de la disciplina imposen als autors que hi volen sotmetre la publicació d'un text (la gran majoria en anglès, però algunes en francès, espanyol i portuguès). Puc recomanar també les explicacions que conté el handout Anthropology (The Writing Center of The University of North Carolina at Chapel Hill): "This handout briefly situates anthropology as a discipline of study within the social sciences. It provides an introduction to the kinds of writing that you might encounter in your anthropology courses, describes some of the expectations that your instructors may have, and suggests some ways to approach your assignments. It also includes links to information on citation practices in anthropology and resources for writing anthropological research papers." Considero modèlica, igualment, la guia de The University of Adelaide (Austràlia) Discipline of Anthropology Study Guidelines, una bona part de la qual es dedica als aspectes d'escriptura i comunicació a la disciplina (són interessants les explicacions i els recursos, que la guia incorpora al marge dret de la publicació). I resulten orientadores, també, les indicacions de How To Write an Antropology Paper (2009, Skidmore Colledge, NY); Writing an Anthropological Essay (Department of Anthropology, Faculty of Arts, Macquarie University, Sydney); The Steps to Writing a research Paper (Anthropology Department, University of North Texas); The Student's Practical Guide: Writing Term Papers for Anthropology (and Related Subjects), de S. M. Parish; Style Guide for the Preparation of Essays ("Anthropology", Carleton University, Canadà) i Writing Essays in Anthropology (Department of Anthropology, Wilfred Laurier University). Entre els recursos per escriure antropologia en català, vull destacar el Diccionari d'antropologia del Termcat (1993) (trobeu també les referències a altres obres lexicogràfiques al web del Termcat).


COMUNICAR LA MÚSICA

Vull començar aquests apunts sobre la comunicació en la disciplina musical donant notícia d'una excel·lent i rigorosíssima guia per a l'escriptura dels estudiants universitaris en aquest àmbit: Writing in Music (Aaron Copland School of Music – Queens College). Tracta del procés de recerca, del procés d'escriptura sobre música, del com es treballa amb les fonts musicals. El mateix web posa recursos a l'abast dels estudiants perquè excel·leixin en les tasques escrites sobre música. D'altra banda, hi ha diverses guies breus per a ús d'estudiants elaborades des de diverses universitats: How to Write about Music: Vocabulary, Usages and Conventions, Writing in Music (Writing Studio – Duke University), Expectations for Writing in Music (Clarion University of Pennsylvania), Writing about Music (University of Calgary), que poden fer reflexionar sobre aspectes relacionats amb l'escriptura acadèmica de la música. Pel que fa a la citació de fonts, recomano en concret Citing Music Sources in your Essay and Bibliography (Western Libraries; expanded version of a document originating from Western’s Faculty of Music–Music History Department, The University of Western Ontario), Citation Style and Writing Guides in Music (The University of Melbourne Library) i Writing about Music: A Quick Guide to Formatting. Using the Chicago Manual of Style. Hi ha diversos recursos a la xarxa, d'altra banda, que es refereixen a l'elaboració de gèneres discursius de l'especialitat. Destaco: Writing the Music Paper (Karen Gocsik, Dartmouth Writing Program. Dartmouth College), Writing Papers on Music: a Short Guide (School of Music, The University of Kansas), How to Write a Music History Paper (Jacobs School of Music, Indiana University), Writing Research Papers in Music. A Guide (ROD Library. University of Northern Iowa) o A Guide to Writing Concert Program Notes (The University of Melbourne, School of Music). Algunes de les publicacions més citades amb l'objectiu d'afavorir l'escriptura en la disciplina musical són, d'altra banda, les següents: Music in Words. A Guide to Researching and Writing about Music, de Trevor Herbert, Writing about Music. A Style Sheet, de D. Kern Holoman, A Short Guide to Writing about Music, de J. Bellman, Writing About Music: An Introductory Guide, de R. Wingell o How to Write about Music. The RILM Manual of Style i, igualment, Words and music: form and procedure in theses, dissertations, research papers, book reports, programs and theses in composition, E. E. Helm. Pel que fa a textos que incideixin en la llengua catalana, es pot consultar la secció d'obres del Termcat dedicada a les arts: en destaquem el Diccionari de la música (R. Candé, 1997), el Lèxic música del Departament d'Assessorament Lingüístic de TVC: Unitat d'Assessorament Lingüístic Catalunya Ràdio: Servei Lingüístic CCRTV Interactiva (dins Ésadir). Resulta interessant, també, la terminologia de notació musical elaborada pel Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic de la UIB.


COMUNICAR LA FILOSOFIA (1)

La filosofia i el llenguatge són indestriables. Potser per això hi ha força recursos que focalitzen en l'escriptura de la filosofia (sobretot al context anglosaxó). Els meus recursos preferits són, sens dubte, els textos del Harvard College A Brief Guide to Writing the Philosophy Paper (S. Rippon, Writing Center, Harvard College), una guia amb excel·lents consells i exemples, i la magistral i definitiva A Guide to Philosophycal Writing (E. Chudnoff, Writing Center, Harvard College), que tracta de la introducció, el propòsit, l'audiència, l'argumentació, la narrativa i l'estil dels textos de la filosofia. Un altre dels recursos de capçalera en aquest àmbit és Writing Philosophy Papers: A Student Guide (Department of Philosophy, Oregon State University). Tracta del procés d'escriptura, de les competències per a l'escriptura de la filosofia, dels diversos gèneres discursius de l'especialitat (estudis de cas, diàlegs, refutacions, articles de recerca, diaris, resums, etc.). Em sembla molt útil, igualment, Tips on Writing a Philosophy Paper (D. W. Portmore), amb excel·lents exemplificacions del que s'aconsella fer i no fer en l'elaboració del paper. Són especialment interessants la secció en què es parla del domini del material filosòfic i de l'argumentació per part de qui escriu. Aquesta guia conté també una excel·lent bibliografia al final del text. Una altra eina a la qual es pot donar un cop d'ull és Guide to Researching and Writing Philosophy Essays (S. Tudor, Department of Philosophy, The University of Melbourne). Per la banda més didàctica, vull destacar dos recursos de mena ben diferent: How to Write a Philosophy Paper the Night Before It's Due, breu document que explota la línia humorística (A Massecar, University of Guelph). I també l'excel·lent Skills for writing in Philosophy (Monash University), amb una cuidada proposta didàctica amb activitats interactives que conté anàlisis d'introduccions, resums dels arguments del text filosòfic, avaluació dels arguments, criteris per a l'estructuració del text (amb excel·lents mostres de textos corregits) i toca aspectes de terminologia, comprensió dels termes filosòfics, ús dels termes de la filosofia en un assaig, etc.

COMUNICAR LA FILOSOFIA (2)


Continuo la selecció d'eines que poden ajudar a redactar en la disciplina filosòfica. A un nivell introductori mínim, destaco Writing in Philosophy Courses (Marquette University). També em semblen ben útils diversos documents breus sobre la naturalesa i les característiques dels papers: Writing in Philosophy (J. D. May); How to Write a Philosophy Paper (J. McIntosh, Department of Philosophy, University of Calgary), o la Guidelines for Writing Philosophy Papers (Department of Philosophy, California State University, Sacramento), una guia molt completa, que tracta de les característiques del paper, la seva estructura, aspectes gramaticals, de redacció de frases i paràgrafs, d'estil, d'argumentació... Altres eines sobre el paper són Writing the Philosophy Paper (A. Bumpus, Dartmouth Writing Program, Dartmouth College), Guidelines on Writing a Philosophy Paper (J. Pryor) o Philosophy (The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill), handout que “discusses common types of philosophy assignments and strategies and resources that will help you write your philosophy papers”. Encara sobre el paper en filosofia: How to Write a Philosophy Paper (P. Horban, Simon Fraser University) i A Brief Guide to Writing Philosophy Papers (Northwest Missouri State University) o bé How to Write Philosophy Papers: A manual for Beginning Philosophy Students (W. O. Stephens, Dep. Of Philosophy, Creighton University). Si el que es desitja és una eina d'avaluació del paper, es pot consultar Checklist for Writing Philosophy Papers (N. Swartz). No vull deixar de recomanar, d'altra banda, un web més general, Tips on Writing Academic Essays on Philosophy (W. Martin Davies), amb exemples i consells de màxim interès i facilitar algun enllaç a obres publicades sobre la comunicació en aquesta disciplina (consulteu, per exemple 1, 2, 3) o una breu referència a Writing Philosophy: A Student's Guide to Writing Philosophy Essays (L. Vaughn). Pel que fa a l'àmbit de la terminologia de la filosofia en llengua catalana, és preceptiu consultar la Biblioteca en línia del Termcat (àmbit filosofia i religió), en la qual es dóna notícia de vocabularis, diccionaris i glossaris de filosofia i aspectes concrets de la disciplina (teoria del coneixement, lògica, religions, etc.). Algunes obres són accessibles en línia, com el Vocabulari de filosofia (UB, 1998: català, castellà, anglès i alemany), per mitjà d'UBTerm o el Vocabulari de lògica (UAB, UPC) per mitjà del Cercamots.

COMUNICAR LA HISTÒRIA DE L'ART

Per a la comunicació de la història de l'art en l'àmbit universitari podem tenir en compte guies, materials i recursos com els que indiquem a continuació. Val a dir que es tracta d'eines concebudes per al context anglosaxó, per la qual cosa són tan sols orientatives en el nostre context. Tracten de com cal escriure i comunicar la història de l'art. Considero de màxim interès el web Writing About Art (Marjorie Munsterberg), que explica com cal escriure l'art des de diverses perspectives d'anàlisi: la descripció visual, l'anàlisi estilística, la iconogràfica, la històrica, la biogràfica). El web conté apèndixs de l'autora sobre l'escriptura dels papers, les formes de fer les citacions i alhora exemples de produccions d'estudiants corregides. De gran qualitat és també la guia How To Do Things With Pictures. A Guide To Writing in Art History, d'Andrei Pop (Department of History of Art and Architecture, Faculty of Arts and Sciences, Harvard University). Recomano també dues aproximacions solvents a la qüestió: Art History (The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill) i Writing the Art History Paper (Dartmouth Writing Program, Dartmouth College). M'agrada igualment la guia Art History Writing Guide (Wesleyan University), que ofereix algunes preguntes interessants que es poden plantejar quan s'analitzen diverses menes d'obres d'art. Destaco també alguns altres materials breus, conjunturals, lligats a assignatures o professorat de centres d'educació superior de l'àmbit anglosaxó, que poden ajudar a pensar sobre els diversos aspectes implicats en el plantejament d'un treball sobre història de l'art. No són, evidentment, receptes que es puguin aplicar automàticament. Es tracta de l'Essay Guidelines (Department of History of Art, University of Bristol). O de Writing about Art and Art History-A Guide (University of Rochester). O també del text Art History Writing Guidelines (University of Northern Colorado Department of Visual Arts). Destaco també: Guidelines for Preparing Written Material in Art History. Pel que fa a altres obres sobre la qüestió, poden ser interessants Writing About Art (Henry M. Sayre, 2008), Principles of Art History Writing (David Carrier) o Thinking and Writing About Art (Donna K. Reid, 2003). Pel que fa a les qüestions de terminologia en llengua catalana, es pot consultar la biblioteca terminològica del Termcat, que conté referències a obres sobre diversos aspectes relacionats amb les arts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada