VISITES


30.9.08

[87] Entorns personals d'aprenentatge (i 2)

Parlàvem a l'entrada anterior dels entorns personals d'aprenentatge com a superació dels entorns virtuals d'aprenentatge. Una altra base dels PLE és que les fonts de l'aprenentatge són cada cop més diverses i esparses i arriben a les persones per múltiples canals (que lluny queda la classe magistral i unidireccional) i l'aprenentatge es produeix en tota mena de situacions. Una altra base, encara, dels PLE, fonamental, és l'emergència del software social, que permet que un individu satisfaci els seus interessos formatius amb una extraordinària flexibilitat (preguntant, a la xarxa, als qui poden respondre les preguntes, compartint amb els qui tenen els mateixos interessos, agrupant-se amb els que persegueixen la mateixa formació o informació... i sense trobar-se en espais d'arquitectura limitadora com eren les aules virtuals). L'aprenent té ara la responsabilitat enorme no tan sols de controlar el seu aprenentatge sinó la de crear-se la pròpia aula d'aprenentatge personal, un entorn a mida de les necessitats de formació individuals, fet de l'agregació dels serveis pertinents i dels canals i les portes obertes a les relacions socials que consideri més adequades per al seu aprenentatge. El canvi que insinuen els PLE pot ser radical. Afirma Attwell, amb contundència: “in a few years time we would no longer need the Virtual Learning Environment”. Les preguntes que planteja aquesta nova dimensió són de pes (encara més si es formulen des dels serveis que es dediquen a organitzar formació). Pregunta Attwell, per exemple: “what role teachers and institutions would play if learners themselves developed and controlled their own online learning environment”. La resposta és incerta, però l'increment de l'autonomia de les persones sempre ha de ser vist com un guany social. Acabo amb una altra citació del mateix autor, que arrodoneix la definició dels PLE: “Personal Learning environments are not an application but rather a new approach to the use of new technologies for learning. There remain many issues to be resolved. But, at the end of the day, the argument for the use of Personal Learning environments is not technical but rather is philosophical, ethical and pedagogic. PLEs provide learners with their own spaces under their own control to develop and share their ideas.” Observeu, per acabar (o per començar!) aquest vídeo de Jason Rhode.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada